Dolná Mičiná

Renesančný kaštieľ postavený na gotickom základe - hrádku, v obci Dolná Mičiná, vo Zvolenskej pahorkatine pri riečke Lukavica, JV od Banskej Bystrice.

Navštívil som Dolná Mičiná (15 tu boli)
hore

Dolná Mičiná, Banskobystrický kraj, 410 m n.m.

N48° 40' 20.30",  E19° 13' 25.73"

Historické názvy

Alsowfalu, Also Michina, Alsó Micsinye, Alsó-Micsinye, Alschó-Micschinye, Dolní Mičina, Alsómicsinye, Dolnia Mičiná


Prístup a okolie

Obec Dolná Mičiná sa nachádza asi 10km JV od Banskej Bystrice. Obcou prechádza cesta č.591, z ktorej potrebujeme odbočiť buď popri obchode s potravinami, alebo neskôr na malej križovatke na cestu, ktorá vedie popri Obecnom úrade. O pár metrov ďalej sa nachádza ihrisko, kde je aj menšie parkovisko. Odtiaľ pokračujeme peši až na koniec tejto ulice, popri rodinných domoch zahneme doprava a potom vzápätí znovu doprava cez vegetáciou zarastený areál až ku kaštieľu Dolná Mičiná.

Kaštieľ je na súkromnom pozemku a chátra, vstup len na vlastné nebezpečenstvo cez pivničné priestory.

Okolité hrady (vzdušná čiara): Dúbravica - 3.7 km, Hronsek - 5.6 km, Banská Bystrica - 9.2 km, Slovenská Ľupča - 11.9 km, Zvolenský hrad - 13.1 km, Vígľaš - 14.1 km, Pustý hrad - 15.4 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Je to dvojposchodová bloková budova na obdĺžnikovom pôdoryse so štyrmi nárožnými baštami kruhového pôdorysu. Tento typ kaštieľa s priečelnou ochodzu vklinenou medzi okrúhle nárožné bašty vytvára prechodný typ medzi starými hradnými kaštieľmi a neskoršími vidieckymi kúriami. Pred hlavnou fasádou v prízemí a na prvom poschodí, medzi obidvoma nárožnými vežami sú postavené otvorené arkády (segmentové oblúky na pilieroch štvorcového prierezu). Hlavný vchod je v strednej ose hlavnej fasády, vedie k nemu dvojité schodište, umiestnené za arkádami. Arkády v poschodí vytvárajú otvorenú chodbu, z ktorej sa do budovy vstupuje rozšírenými dverami v strednej ose a do východnej bašty rannobarokovým kamenným portálom. Tvoria ho točité stĺpiky s iónskymi hlavicami, na ktorých sedí zalamované kladie s archivoltou. V polkruhovom tympanone sú dva erby.

V strede dispozície na severnej strane objektu vystupuje schodiskový priestor vežového tvaru, ktorý prečnieva nad strešnú rímsu asi o polovicu podlažia. Na južnej strane nad vstupnou časťou objektu na prvom poschodí sa nachádza krytá terasa po celej šírke fasády medzi baštami v hĺbke ich pôdorysného vyčlenenia. Kaštieľ je zastrešený mansardovou strechou, bašty majú strechy kužeľovitého tvaru, krytina je šindľová. Najvyššie podlažie schodišťovej veže bolo prístupné barokovým dreveným schodišťom a dreveným, ľudovo chápaným parapetom, ktorý ústil do podkrovia. Miestnosť je z troch strán osvetľovaná vždy dvoma oknami so segmentovými záklenkami. Do kaplnky viedli barokové dvojkrídlové dvere, ktoré boli dvojvýplňové z geometrickým obrazcom, rozetami a rokokovým ornamentálnym kovaním kľučky, resp. gombíka.

Klenba je ešte aj dnes, hoci so slabou viditeľnosťou pokrytá barokovou nástennou maľbou iluzívneho ornamentálneho charakteru sa priehľadom do neba, kde stred kompozície, umiestnený v kartuši, tvorí postava Boha – Otca. V nároží nad krbom je dnes ťažko čitateľný nápis, spomínajúci mená zrejme Benickovcov, stavebníkov v 17. storočí. V priestore je umiestnený neskoro renesančný krb, po stranách s pilastrami, pojatými plochou ľudovou ornamentikou, v ukončení s rozetami a listami. V nadpraží sú po stranách profilované podstavce s píniovými šiškami.

Odkedy objekt prešiel do súkromného vlastníctva, nevykonávali sa na ňom žiadne úpravy smerujúce k jeho záchrane. V dôsledku toho je dnes kaštieľ v dezolátnom stave a každým dňom sa tento stav ešte viac zhoršuje.

Pôdorys - Dolná Mičiná


Dolná Mičiná - pôdorys


Fotogaléria

Historické fotografie

Dolná Mičiná-história
Dolná Mičiná-história
Dolná Mičiná-história
Dolná Mičiná-história


Fotografie z r. 2017

Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Hlavná brána
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Pohľad na objekt
Dolná Mičiná-Interiér - detail strielne
Dolná Mičiná-Interiér - detail klenby
Dolná Mičiná-Interiér
Dolná Mičiná-Interiér
Dolná Mičiná-Interiér
Dolná Mičiná-Interiér - zachované maľby na najvyššom poschodí
Dolná Mičiná-Interiér - detail strielne


Fotografie návštevníkov

Dolná Mičiná-Poslal: JozefPošlite nám vaše fotografie - Dolná Mičiná


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Zmienky o histórii kaštieľa sú pomerne chudobné, podľa mnohých zdrojov sa vznik kaštieľa datuje do druhej polovice 16. storočia. Je teda typickým príkladom neskoro renesančnej fortifikačnej stavby. Kaštieľ bol postavený na starších základoch, predpokladá sa, že sa jednalo o panské sídlo alebo hrádok. Existujúce zdroje sa viažu vo všeobecnosti na majetky Benickovcov v okolí Mičinej, priame archívne správy ku kaštieľu v Dolnej Mičinej sa nenašli. Aký bol osud kaštieľa pred rokom 1667 nie je známe. Predpokladá sa, že pod vplyvom udalostí ako napr. vpád Turkov na Dolnú Mičinú v r.1590, prinajmenšom do roku 1657, bol kaštieľ dlhšiu dobu neobývaný a spustnutý, čo dalo základ k veľkej prestavbe a úprave krátko na to, v roku 1667.

Obnovu kaštieľa financoval Tomáš Benický z Mičinej so svojou manželkou Katarínou Merwaldovou, ktorí získali tento majetok po rodine Mičinských. Podľa zvyklostí svojej doby označili v nápisovej tabuli prestavbu za novostavbu od základov. Táto neskororenesančná úprava znamenala prestavbu staršej zničenej pevnosti na pohodlné feudálne sídlo s reprezentačnými miestnosťami. Navonok kaštieľ ostával ešte stále pevnosťou s kamenným bosovaným portálom a padacím mostom, kľúčovými strieľňami a malými oknami v nižších podlažiach.

V 2. tretine 18. storočia došlo k ďalšej prestavbe, ktorú podnietil veľký požiar. Baroková obnova sa v interiéroch prejavila najmä v detailoch vložením dverí s rokokovým kovaním, úpravou hlavného schodišťa a zriadením kaplnky, prístupnej ľudovo stvárnením dreveným schodišťom. Pri tejto úprave bola zamurovaná štítková atika, dôležitý pevnostenský architektonický prvok a nahradená šindľovou mansardovou strechou a vikiermi.

Úpravy v 19. a 20. storočí sa v zásade nedotkli charakteru objektu a znamenali len bežnú údržbu, prípadne zmodernizovanie priestorov otvorením secesného otvoru z ústrednej miestnosti prvého poschodia na arkádu a vložením kachľových pecí. Úpravy sa týkali skôr okolia kaštieľa, kde bol vytvorený krajinný park s prístupovou gaštanovou alejou, vyrúbanou pri zmene majiteľov v roku 1945 a schodíkmi, ktoré vytvárali kompozíciu parku rešpektujúcu prírodný terén v okruhu kopca okolo kaštieľa. Kaštieľ bol do prechodu frontu bývaný, ale vojnové udalosti ho značne poškodili.

Od konca 2. svetovej vojny kaštieľ užívalo JRD v Dolnej Mičinej ako sklady obilia a zemiakov. Tento spôsob využitia s ohľadom na umelecko-historickú a architektonickú hodnotu objektu bol maximálne nevhodný a drastický. Počas používania objektu neprevádzal užívateľ žiadnu údržbu ani opravy, v dôsledku čoho zostal kaštieľ v zlom stavebno-technickom stave. V roku 1958 prešiel kaštieľ z časti do súkromného vlastníctva a z časti do správy MND. Ani títo však nezabezpečovali najnutnejšiu úpravu objektu. Jediným pozitívnym prejavom jeho záchrany bola oprava strechy prevedená v roku 1963. Návrh na pamiatkovú úpravu predložený v roku 1969 zostal bez realizácie.

V roku 1991 kaštieľ prešiel na základe dedičstva na nových majiteľov. Odkedy objekt prešiel do tohto vlastníctva, nevykonávali sa na ňom žiadne úpravy smerujúce k jeho záchrane. V dôsledku toho je dnes kaštieľ v dezolátnom stave a každým dňom sa tento stav ešte viac zhoršuje.


Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti. Viete o nejakej? Napíšte nám

Video - Dolná MičináUžitočné informácie

Kaštieľ je v súkromných rukách na súkromnom pozemku, no je možné sa doň dostať na vlastné riziko.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Pridať komentár k objektu
Dolná Mičiná
Použité zdroje a literatúra: KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PISOŇ Š. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Martin : Osveta 1977 WEB: www.dolnamicina.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Partneri

Eriksoft DVD Hrady srdca Európy I. Toulky po Čechách Sereď online Webdepozit UK BA