Hlohovský zámok

Hlohovský zámok, postavený v barokovo - klasicistickom slohu, sa nachádza na mieste pôvodného hradu na návrší nad mestom Hlohovec.

Počasie Hlohovec

hore

Hlohovec, Trnavský kraj, 196 m n.m.

N48° 25' 09.99",  E17° 47' 15.28"


Golguz, Golgoc, castrum Golgociensis, castrum Golgouch, Galgoc, Galgóc, Galgócz

Prístup a okolie

Hlohovský zámok sa nachádza v areáli veľkolepého zámockého parku s jazierkom. Dostaneme sa k nemu z hlavnej ulice SNP, kde popri rieke Váh odbočíme na Nábrežie Andreja Hlinku. Pokračujeme rovno, až dôjdeme k rozsiahlemu parkovisku pozdĺž pravej strany cesty, kde môžeme auto odstaviť. Oproti za plotom je stará nemocnica. Peši sa vyberieme pár metrov ďalej po ceste, až dôjdeme k historickej bráne do zámockého parku, v súčasnosti zrekonštruovanej. Zámocký park je rozsiahly, v areáli parku sa nachádza jazierko, empírové divadlo, jazdiareň, záhradný altánok a zvyšky romantických stavieb. K zámku sa dostaneme ak po vstupe do parku budeme pokračovať stále rovno a potom mierne doľava. Veľkým oblúkom potom cesta pokračuje vpravo a stúpaním nás dovedie až k zámku.

O niečo kratšou cestou je prístup zo Šomodskej ulice, priamo pri križovatke s Podzámskou. Je tu úzka ulička zvaná Zámok, kde je možné ísť len peši, takže ak prichádzame autom, je možné ho odstaviť jedine niekde popri ceste na Podzámskej, alebo v uličkách okolo. Po uličke Zámok pokračujeme rovno a neskôr vľavo až k zámku.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Leopoldov - 2.9 km, Lukáčovce - 11 km, Nové Sady - 14.3 km, Šintava - 15 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Je nepochybné, že pôvodný drevohlinitý objekt nahradil v 13.storočí kamenný hrad. Výskumom sa zistili fragmenty stredovekého múru pri južnom obvode zámku a neskorší výskum dokázal prítomnosť stredovekých konštrukcií aj v hmote samotného zámku.

Zámok má nepravidelný päťboký pôdorys. Hrad sa skladal zo starého vnútorného a vonkajšieho hradu. Vnútorný hrad bol pravdepodobne poschodová budova so sedlovou strechou a dominujúcou vežou. V popredí ho prekrývala hradba vonkajšieho opevnenia s nárožnými vežami. Z renesančnej fortifikácie hradu sa dodnes zachoval zvyšok delovej bašty v severnom nároží zámku.

Vstup podchodom vedie na ústredné nádvorie, ktorého výrazným prvkom je valec schodišťa. Zámok si napriek veľkej prestavbe na barokové reprezentačné sídlo zachoval podstatu stredovekého, renesančne rozšíreného hradu. V miestnostiach na prízemí sú hrebienkové, valené a pruské klenby, dokumentujúce stredoveký a renesančný vzhľad interiérov v 16. a 17. storočí. Zachovalo sa v nich empírové obloženie stien, maľby a štuková výzdoba.

Pôdorys - Hlohovský zámok


Hlohovský zámok - pôdorys


Fotogaléria

2020 - stav po rekonštrukcii, 2017 - stav pred rekonštrukciou

 • Hlohovský zámok-Zrekonštruovaná brána do zámockého parku 2020
 • Hlohovský zámok-Po rekonštrukcii 2020
 • Hlohovský zámok-Po rekonštrukcii 2020
 • Hlohovský zámok-Po rekonštrukcii 2020
 • Hlohovský zámok-Po rekonštrukcii 2020
 • Hlohovský zámok-Po rekonštrukcii 2020
 • Hlohovský zámok-Po rekonštrukcii - Zdroj: Miroslav Kollar
 • Hlohovský zámok-Po rekonštrukcii - Zdroj: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou
 • Hlohovský zámok-2017 - stav pred rekonštrukciou

Na uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva © hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Hlohovský zámok-história
 • Hlohovský zámok-história
 • Hlohovský zámok-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Hlohovský zámok-2018 - stav po rekonštrukcii Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - stav po rekonštrukcii Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - stav po rekonštrukcii Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - stav po rekonštrukcii Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - stav pred rekonštrukciou Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - stav pred rekonštrukciou Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - stav pred rekonštrukciou Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - stav po rekonštrukcii

Pošlite nám vaše fotografie - Hlohovský zámok

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Pôvodný stredoveký hrad bol postavený na starom slovanskom hradisku v 11.storočí, listinne doložený v r.1113 v tzv. zoborskej listine. Strategicky dôležitý strážny hrad bol v 12.-13. storočí sídlom hradného županstva. V roku 1275 kráľ Ladislav IV. daroval hrad prvému feudálnemu vlastníkovi z rodu Abovcov a od r.1294 sa s ním delil s Abrahamom Rúfusom. Po smrti Abu Krásneho v r.1312 hrad prechodne patril Matúšovi Čákovi, neskôr v období 1349-1524 Kontovcom a ich potomkom Ujlakyovcom. Je pravdepodobné, že za čias vlastníctva hradu Mikulášom Kontom došlo k rozsiahlejšej prestavbe hradu.

V 15.storočí hrad obsadili i husiti a po vymretí rodu Ujlaky sa hrad na viac ako storočie dostal do rúk Thurzovcov. Stal sa tak sídlom kráľovského pokladníka Alexeja Thurzu. Kvôli tureckým hrozbám dali Thurzovci hrad spolu s mestom opevniť. V r.1639 sa vlastníkmi stávajú Forgáchovci, no za ich čias v r.1663 hrad obsadili Turci, ktorí tu až do r.1668 vytvorili pohraničnú pevnosť. Hrad bol neskôr v r.1706 spustošený a vypálený počas povstania Františka Rákócziho. Od r.1720 patril hrad Erdődyovcom až do roku 1945. S ich menom je spojená prestavba pôvodného hradu na barokový kaštieľ. Staršie budovy, konštrukcie a systém klenieb prispôsobili novému pôdorysnému riešeniu. Prestavbou vznikol dvojposchodový štvorkrídlový objekt okolo nepravidelného nádvoria so slávnostným schodišťom, vedúcim na chodbu obiehajúcu okolo väčšej časti nádvoria. Výrazným prvkom dispozície je kaplnka v severovýchodnej časti kaštieľa.

Po r.1945, kedy sa do mesta dostali sovietske vojská, bola na zámku zriadená nemocnica pre sovietskych vojakov. Po ich odchode sídlila v priestoroch zámku určitý čas posádka česko-slovenskej armády. Od roku 1951 boli na Hlohovskom zámku obývacie priestory a učebne výchovného ústavu pre mládež. Od 90-tych rokov bol zámok nevyužitý. Chátral až do roku 2014, keď sa najprv dobrovoľníci z OZ Zámok Hlohovec a následne aj mesto Hlohovec pustili do jeho postupnej rekonštrukcie. Od júna 2019 je zámok otvorený pre verejnosť.


Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti. Viete o nejakej? Napíšte nám

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: http://hlohovec.dnes24.sk, sk.wikipedia.org, www.obnova.sk, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Hlohovský zámok


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu