Hlohovský zámok

Hlohovský zámok, postavený v barokovo - klasicistickom slohu, sa nachádza na mieste pôvodného hradu na návrší nad mestom Hlohovec. Objekt bol postavený na mieste bývalého hradu.

Navštívil som Hlohovský zámok (10 tu boli)

hore

Hlohovec, Trnavský kraj, 196 m n.m.

N48° 25' 09.99",  E17° 47' 15.28"

Historické názvy

Golguz, Golgoc, castrum Golgociensis, castrum Golgouch, Galgoc, Galgóc, Galgócz


Prístup a okolie

Hlohovský zámok sa nachádza v areáli veľkolepého zámockého parku s jazierkom. Dostaneme sa k nemu z hlavnej ulice SNP, kde popri rieke Váh odbočíme na Nábrežie Andreja Hlinku. Pokračujeme rovno, až dôjdeme k rozsiahlemu parkovisku pozdĺž pravej strany cesty, kde môžeme auto odstaviť. Oproti za plotom je stará nemocnica. Peši sa vyberieme pár metrov ďalej po ceste, až dôjdeme k historickej bráne do zámockého parku, v súčasnosti zrekonštruovanej. Zámocký park je rozsiahly, v areáli parku sa nachádza jazierko, empírové divadlo, jazdiareň, záhradný altánok a zvyšky romantických stavieb. K zámku sa dostaneme ak po vstupe do parku budeme pokračovať stále rovno a potom mierne doľava. Veľkým oblúkom potom cesta pokračuje vpravo a miernym stúpaním nás dovedie až k zámku.

O niečo kratšou cestou je prístup zo Šomodskej ulice, priamo pri križovatke s Podzámskou. Je tu úzka ulička zvaná Zámok, kde je možné ísť len peši, takže ak prichádzame autom, je možné ho odstaviť jedine niekde popri ceste na Podzámskej, alebo v uličkách okolo. Po uličke Zámok pokračujeme rovno a neskôr vľavo až k zámku.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Leopoldov - 2.9 km, Nové Sady - 14.3 km, Šintava - 15 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Je nepochybné, že pôvodný drevohlinitý objekt nahradil v 13.storočí kamenný hrad. Výskumom sa zistili fragmenty stredovekého múru pri južnom obvode zámku a neskorší výskum dokázal prítomnosť stredovekých konštrukcií aj v hmote samotného zámku.

Zámok (kaštieľ) má nepravidelný päťboký pôdorys. Hrad sa skladal zo starého vnútorného a vonkajšieho hradu. Vnútorný hrad bol pravdepodobne poschodová budova so sedlovou strechou a dominujúcou vežou. V popredí ho prekrývala hradba vonkajšieho opevnenia s nárožnými vežami. Z renesančnej fortifikácie hradu sa dodnes zachoval zvyšok delovej bašty v severnom nároží zámku.

Vstup podjazdom vedie na ústredné nádvorie, ktorého výrazným prvkom je valec schodišťa. Zámok si napriek veľkej prestavbe na barokové reprezentačné sídlo zachoval podstatu stredovekého, renesančne rozšíreného hradu. V miestnostiach na prízemí sú hrebienkové, valené a pruské klenby, dokumentujúce stredoveký a renesančný vzhľad interiérov v 16. a 17. storočí. Zachovalo sa v nich empírové obloženie stien, maľby a štuková výzdoba. Pôvodný nábytok je v zbierkach múzea na hrade Červený Kameň, obrazy sú v galérii na Bojnickom zámku.

Pôdorys - Hlohovský zámok


Hlohovský zámok - pôdorys


Fotogaléria r.2017

 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Podjazd do nádvoria
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na schodisko


Historické fotografie

 • Hlohovský zámok-história
 • Hlohovský zámok-história
 • Hlohovský zámok-história


Fotografie návštevníkov

 • Hlohovský zámok-Rekonštrukcia 2018 - Poslal: Miroslav Kollar
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - Poslal: Adrián Hromada

Pošlite nám vaše fotografie - Hlohovský zámok


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Pôvodný stredoveký hrad bol postavený na starom slovanskom hradisku v 11.storočí, listinne doložený v r.1113 v tzv. zoborskej listine. Strategicky dôležitý strážny hrad bol v 12.-13. storočí sídlom hradného županstva. V roku 1275 kráľ Ladislav IV. daroval hrad prvému feudálnemu vlastníkovi z rodu Abovcov a od r.1294 sa s ním delil s Abrahamom Rúfusom. Po smrti Abu Krásneho v r.1312 hrad prechodne patril Matúšovi Čákovi, neskôr v období 1349-1524 Kontovcom a ich potomkom Ujlakyovcom. Je pravdepodobné, že za čias vlastníctva hradu Mikulášom Kontom došlo k rozsiahlejšej prestavbe hradu.

V 15.storočí hrad obsadili i husiti a po vymretí rodu Ujlaky sa hrad na viac ako storočie dostal do rúk Thurzovcov. Stal sa tak sídlom kráľovského pokladníka Alexeja Thurzu. Kvôli tureckým hrozbám dali Thurzovci hrad spolu s mestom opevniť. V r.1639 sa vlastníkmi stávajú Forgáchovci, no za ich čias v r.1663 hrad obsadili Turci, ktorí tu až do r.1668 vytvorili pohraničnú pevnosť. Hrad bol neskôr v r.1706 spustošený a vypálený počas povstania Františka Rákócziho. Od r.1720 patril hrad Erdődyovcom až do roku 1945. S ich menom je spojená prestavba pôvodného hradu na barokový kaštieľ. Staršie budovy, konštrukcie a systém klenieb prispôsobili novému pôdorysnému riešeniu. Prestavbou vznikol dvojposchodový štvorkrídlový objekt okolo nepravidelného nádvoria so slávnostným schodišťom, vedúcim na chodbu obiehajúcu okolo väčšej časti nádvoria. Výrazným prvkom dispozície je kaplnka v severovýchodnej časti kaštieľa.

Po r.1945, kedy sa do mesta dostali sovietske vojská, bola na zámku zriadená nemocnica pre sovietskych vojakov. Po ich odchode sídlila v priestoroch zámku určitý čas posádka česko-slovenskej armády. Od roku 1951 boli na hlohovskom zámku obývacie priestory a učebne výchovného ústavu pre mládež. Od 90-tych rokov je zámok nevyužitý.


Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti. Viete o nejakej? Napíšte nám

Video - Hlohovský zámokUžitočné informácie

Zámok v súčasnosti nie je prístupný verejnosti, môžete si ho pozrieť z vonkajšej strany.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Pridať komentár k objektu
Hlohovský zámokPoužité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: http://hlohovec.dnes24.sk, sk.wikipedia.org, www.obnova.sk, Archív hrady-zamky.sk

Partneri

DVD Hrady srdca Európy I. Toulky po Čechách Sereď online Webdepozit UK BA