Hlohovský zámok

Hlohovský zámok, postavený v barokovo - klasicistickom slohu, sa nachádza na mieste pôvodného hradu na návrší nad mestom Hlohovec.

Navštívil som Hlohovský zámok (10 tu boli)

hore

Hlohovec, Trnavský kraj, 196 m n.m.

N48° 25' 09.99",  E17° 47' 15.28"

Historické názvy

Golguz, Golgoc, castrum Golgociensis, castrum Golgouch, Galgoc, Galgóc, Galgócz


Prístup a okolie

Hlohovský zámok sa nachádza v areáli veľkolepého zámockého parku s jazierkom. Dostaneme sa k nemu z hlavnej ulice SNP, kde popri rieke Váh odbočíme na Nábrežie Andreja Hlinku. Pokračujeme rovno, až dôjdeme k rozsiahlemu parkovisku pozdĺž pravej strany cesty, kde môžeme auto odstaviť. Oproti za plotom je stará nemocnica. Peši sa vyberieme pár metrov ďalej po ceste, až dôjdeme k historickej bráne do zámockého parku, v súčasnosti zrekonštruovanej. Zámocký park je rozsiahly, v areáli parku sa nachádza jazierko, empírové divadlo, jazdiareň, záhradný altánok a zvyšky romantických stavieb. K zámku sa dostaneme ak po vstupe do parku budeme pokračovať stále rovno a potom mierne doľava. Veľkým oblúkom potom cesta pokračuje vpravo a miernym stúpaním nás dovedie až k zámku.

O niečo kratšou cestou je prístup zo Šomodskej ulice, priamo pri križovatke s Podzámskou. Je tu úzka ulička zvaná Zámok, kde je možné ísť len peši, takže ak prichádzame autom, je možné ho odstaviť jedine niekde popri ceste na Podzámskej, alebo v uličkách okolo. Po uličke Zámok pokračujeme rovno a neskôr vľavo až k zámku.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Leopoldov - 2.9 km, Nové Sady - 14.3 km, Šintava - 15 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Je nepochybné, že pôvodný drevohlinitý objekt nahradil v 13.storočí kamenný hrad. Výskumom sa zistili fragmenty stredovekého múru pri južnom obvode zámku a neskorší výskum dokázal prítomnosť stredovekých konštrukcií aj v hmote samotného zámku.

Zámok (kaštieľ) má nepravidelný päťboký pôdorys. Hrad sa skladal zo starého vnútorného a vonkajšieho hradu. Vnútorný hrad bol pravdepodobne poschodová budova so sedlovou strechou a dominujúcou vežou. V popredí ho prekrývala hradba vonkajšieho opevnenia s nárožnými vežami. Z renesančnej fortifikácie hradu sa dodnes zachoval zvyšok delovej bašty v severnom nároží zámku.

Vstup podjazdom vedie na ústredné nádvorie, ktorého výrazným prvkom je valec schodišťa. Zámok si napriek veľkej prestavbe na barokové reprezentačné sídlo zachoval podstatu stredovekého, renesančne rozšíreného hradu. V miestnostiach na prízemí sú hrebienkové, valené a pruské klenby, dokumentujúce stredoveký a renesančný vzhľad interiérov v 16. a 17. storočí. Zachovalo sa v nich empírové obloženie stien, maľby a štuková výzdoba. Pôvodný nábytok je v zbierkach múzea na hrade Červený Kameň, obrazy sú v galérii na Bojnickom zámku.

Pôdorys - Hlohovský zámok


Hlohovský zámok - pôdorys


Fotogaléria r.2017

 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Pohľad na objekt
 • Hlohovský zámok-Podjazd do nádvoria
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na nádvorie
 • Hlohovský zámok-Pohľad na schodisko


Historické fotografie

 • Hlohovský zámok-história
 • Hlohovský zámok-história
 • Hlohovský zámok-história


Fotografie návštevníkov

 • Hlohovský zámok-Rekonštrukcia 2018 - Poslal: Miroslav Kollar
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2018 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - Poslal: Adrián Hromada
 • Hlohovský zámok-2019 - Poslal: Adrián Hromada

Pošlite nám vaše fotografie - Hlohovský zámok


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Pôvodný stredoveký hrad bol postavený na starom slovanskom hradisku v 11.storočí, listinne doložený v r.1113 v tzv. zoborskej listine. Strategicky dôležitý strážny hrad bol v 12.-13. storočí sídlom hradného županstva. V roku 1275 kráľ Ladislav IV. daroval hrad prvému feudálnemu vlastníkovi z rodu Abovcov a od r.1294 sa s ním delil s Abrahamom Rúfusom. Po smrti Abu Krásneho v r.1312 hrad prechodne patril Matúšovi Čákovi, neskôr v období 1349-1524 Kontovcom a ich potomkom Ujlakyovcom. Je pravdepodobné, že za čias vlastníctva hradu Mikulášom Kontom došlo k rozsiahlejšej prestavbe hradu.

V 15.storočí hrad obsadili i husiti a po vymretí rodu Ujlaky sa hrad na viac ako storočie dostal do rúk Thurzovcov. Stal sa tak sídlom kráľovského pokladníka Alexeja Thurzu. Kvôli tureckým hrozbám dali Thurzovci hrad spolu s mestom opevniť. V r.1639 sa vlastníkmi stávajú Forgáchovci, no za ich čias v r.1663 hrad obsadili Turci, ktorí tu až do r.1668 vytvorili pohraničnú pevnosť. Hrad bol neskôr v r.1706 spustošený a vypálený počas povstania Františka Rákócziho. Od r.1720 patril hrad Erdődyovcom až do roku 1945. S ich menom je spojená prestavba pôvodného hradu na barokový kaštieľ. Staršie budovy, konštrukcie a systém klenieb prispôsobili novému pôdorysnému riešeniu. Prestavbou vznikol dvojposchodový štvorkrídlový objekt okolo nepravidelného nádvoria so slávnostným schodišťom, vedúcim na chodbu obiehajúcu okolo väčšej časti nádvoria. Výrazným prvkom dispozície je kaplnka v severovýchodnej časti kaštieľa.

Po r.1945, kedy sa do mesta dostali sovietske vojská, bola na zámku zriadená nemocnica pre sovietskych vojakov. Po ich odchode sídlila v priestoroch zámku určitý čas posádka česko-slovenskej armády. Od roku 1951 boli na hlohovskom zámku obývacie priestory a učebne výchovného ústavu pre mládež. Od 90-tych rokov je zámok nevyužitý.


Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti. Viete o nejakej? Napíšte nám

Video - Hlohovský zámokUžitočné informácie

Zámok v súčasnosti nie je prístupný verejnosti, môžete si ho pozrieť z vonkajšej strany.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Pridať komentár k objektu
Hlohovský zámokPoužité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: http://hlohovec.dnes24.sk, sk.wikipedia.org, www.obnova.sk, Archív hrady-zamky.sk

Partneri

DVD Hrady srdca Európy I. Toulky po Čechách Sereď online Webdepozit UK BA