kaštieľ Koplotovce

Pôvodne opevnený kaštieľ sa nachádza v obci Koplotovce, asi 5 km severne od Hlohovca nad údolnou nivou Váhu, na ľavobrežných riečnych terasách dotýkajúcich sa južných svahov pohoria Považský Inovec

kaštieľ / 154 m


SK | EN


hore

Koplotovce, Trnavský kraj

N48° 28' 33.65",  E17° 48' 26.42"


Locuplot, Locuploth, Coplat, Koploth, Koplotowetz, Koplotowce, Kaplath, Kaplat

Prístup - kaštieľ Koplotovce

Obec Koplotovce sa nachádza asi 5km na sevr od Hlohovca. V obci pôjdeme po ceste č.507, na pravej strane minieme kostol, odbočku vľavo, a pri druhej odbočke odbočíme vľavo do úzkej uličky. Kaštieľ Kaplath je hneď na jej začiatku. Zaparkovať môžeme pred kaštieľom, alebo trochu nižšie popri ceste.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Leopoldov - 4.1 km, Horné Trhovište - 4.5 km, Hlohovský zámok - 6.5 km, Lukáčovce - 12.7 km, Rišňovce - 13.7 km, Nové Sady - 14.4 km, Moravany nad Váhom - 14.8 km, Nitrianska Blatnica - 14.8 km, Hajná Nová Ves - 17.8 km, Horné Obdokovce - 18 km

Interiér a exteriér

Kaštieľ bol pôvodne opevnenou renesančnou stavbou. Zachovaný je priečelný múr opevnenia a dve kruhové bašty s kamenným portálom uprostred. Na nádvorí kaštieľa sa nachádzajú dve klasicistické kúrie prestavané v roku 1901. Kúria so starším jadrom je jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Druhá budova je tiež jednopodlažná a má obdĺžnikový tvar. Z jednej strany je budova zdobená radom toskánskych stĺpov.

Hradbový múr ako aj bašty pochádzajú z roku 1613. Pivnice kaštieľa majú valené klenby. Tvoria ju neopracované kamene a tehly.

Fotogaléria

2020

 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Koplotovce-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • kaštieľ Koplotovce-1923 Zdroj: gallery.hungaricana.hu
 • kaštieľ Koplotovce-1923 Zdroj: gallery.hungaricana.hu
 • kaštieľ Koplotovce-Zdroj: gallery.hungaricana.hu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - kaštieľ Koplotovce

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Prvá písomná zmienka o kaštieli pochádza z 15. storočia, avšak objekt bol určite postavený už skôr. Kaštieľ vlastnili spočiatku Kaplathiovci. V roku 1593 ťažko chorý Czobor spísal testament a celý svoj majetok odkázal manželke rod. Révayovej. V roku 1613 získal opevnený kaštieľ Tomáš Gosztonyi. Práve v tomto období bol kaštieľ stavebne upravovaný, o čom svedčí nápis nad jedným z portálov. Neskôr objekt prešiel do rúk rodiny Kochanovských.

V roku 1663 bol kaštieľ majetkom grófa Nádasdyho a v októbri toho istého roku kaštieľ vypálili Turci. Túto skutočnosť zachytáva mapa okolia Leopoldova z roku 1668. Kaštieľ v sa v nej spomína ako Scheite, čo zrejme súvisí s pôvodnou staršou stavbou z netrvanlivých materiálov, ktorá na tomto mieste stála skôr.

Kaštieľ je známy aj návštevami básnika Jána Hollého, ktorý príležitostne prebýval v dolnej bašte, kde mu bolo ponúknuté aj doživotné bývanie. Druhá polovica 19. storočia priniesla ďalších vlastníkov. Kaštieľ získal župan Timoth Frideský, podľa ktorého kaštieľ získal aj pomenovanie Frideský. Začiatkom 20. storočia došlo k prestavbe kaštieľa a podieľal sa na nej Timothiho syn Barnabáš II. Kaštieľ získal barokové aj klasicistické prvky. Po smrti jeho syna Ivana skončila éra zemepánov v Koplotovciach.

Z pôvodnej renesančnej stavby sa zachoval priečelný múr opevnenia s dvomi kruhovými baštami. Na nádvorí sú umiestnené aj dve klasicistické kúrie prestavané v roku 1901.

Komplexná rekonštrukcia objektu začala v roku 1997, keď Martin Petrek a jeho rodina zrekonštruovali zdevastovaný kaštieľ z čias socializmu do súčasnej podoby. Do roku 2014 slúžil ako penzión.

Na nádvorí sa nachádza hladomorňa. Je tu aj pivnica, ktorá v minulosti slúžila ako sklad pušného prachu, neskôr ako ľadovňa a podľa niektorých zdrojov aj ako mučiareň. V súčasnosti je kaštieľ v súkromných rukách.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Kaštieľ je v súkromných rukách, neprístupný verejnosti


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: regionhlohovec.sk, atlaskastielov.slavica.sk, www.obnova.sk, www.koplotovce.sk, www.kastiel.kaplath.com, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

kaštieľ Koplotovce


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu