kaštieľ Lukáčovce

Opevnený renesančný kaštieľ sa nachádza v Lukáčovciach, severozápadne od Nitry, blízko Lukáčovských rybníkov.

kaštieľ / 165 m


SK | EN


hore

Lukáčovce, Nitriansky kraj

N48° 23' 51.08",  E17° 55' 59.83"


Lakachy, Lakacs

Prístup - kaštieľ Lukáčovce

Obec Lukáčovce sa nachádza medzi Pastuchovom a Alekšincami, SZ od Nitry. Kaštieľ sa nachádza hneď popri Hlavnej ulici, ktorá obcou Lukáčovce prechádza. Priamo pred hlavnou bránou kaštieľa je možné zaparkovať. Vstup nie je možný.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Nové Sady - 4.1 km, Horné Trhovište - 9.4 km, Hlohovský zámok - 11 km, Leopoldov - 12.6 km, Koplotovce - 12.7 km, Zoborský kláštor - 13.1 km, Horné Obdokovce - 13.9 km, Nitriansky hrad - 14.4 km, Horné Lefantovce - 16.1 km, Hajná Nová Ves - 16.9 km, Oponický hrad - 17.4 km, Oponice veľký kaštieľ - 17.5 km, Oponice malý kaštieľ - 17.6 km, Nitrianska Blatnica - 17.9 km, Šintava - 18.5 km

Interiér a exteriér

Kaštieľ má jednotraktovú dispozíciu a je príkladnou ukážkou menších pevnostných stavieb. Predstavuje ho malý hrad s pravidelným štvoruholníkovým pôdorysom so stranami dlhými asi 52 m a nárožnými, mierne vysunutými vežami. Podľa výskumov pevnosť zo strany pahorkatiny v minulosti oddeľovala široká priekopa. Pod kaštieľom sa nachádzajú podzemné chodby vedúce von z kaštieľa na viac svetových strán. Tieto sú však v prevažnej miere zavalené.

Podarilo sa zachrániť jedno krídlo ranogotickej stavby z 15. storočia, avšak zvyšná časť chátra.kaštieľ Lukáčovce - pôdorys

Pôdorys - kaštieľ Lukáčovce


Legenda k pôdorysu:
Zdroj: TIMKOVÁ, M – GOJDIČ, I. – ZVEDELOVÁ, K. Renesančno-barokový kaštieľ v Lukáčovciach. IN Pamiatky a múzeá 2/2002

Fotogaléria

2020

 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Lukáčovce-Vstupná brána
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad do nádvoria
 • kaštieľ Lukáčovce-Pohľad do nádvoria

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • kaštieľ Lukáčovce-1969 Zdroj: lukacovce.sk
 • kaštieľ Lukáčovce-1972 Zdroj: lukacovce.sk

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - kaštieľ Lukáčovce

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Prvá zmienka o kaštieli v Lukáčovciach je z 15. storočia v Zoborskej listine. Na mieste kaštieľa stála pravdepodobne gotická kúria z tretej tretiny 15.storočia. Miestna kronika a starší autori dejín obce sa údajne zmieňujú aj o prítomnosti rytierskeho rádu templárskych mníchov a o pôvodnej stavbe ako ich kláštore. Ak by to bola pravda, objekt by bol jednou z najstarších hradných architektúr na našom území. Táto informácia však nie je ničím podložená.

Kaštieľ je ukážkovitou pevnostnou stavbou, ktorý pozostával z menšieho hradu s pravidelným štvoruholníkovým pôdorysom a nárožnými vežami. Podľa výskumov pevnosť zo strany pahorkatiny oddeľovala široká priekopa. Ku kaštieľu patril aj park, ktorý však rokmi zanikol. Pod kaštieľom sa nachádzajú podzemné chodby vedúce von z kaštieľa na viac svetových strán. Tieto sú však v prevažnej miere zavalené.

Z architektonického hľadiska možno súčasnú podobu objektu kaštieľa rozdeliť do deviatich stavebných etáp (I.Gojdič, Návrh na obnovu, 2001). V ich priebehu sa z typickej jednopodlažnej blokovej stavby gotickej kúrie, charakteristickej pre zemepánske sídla z 15. a 16. storočia, postupne menil do súčasnej podoby. Najvýznamnejšou stavebnou etapou, ktorá vtlačila objektu dnešnú podobu renesančného opevneného kaštieľa, bola tretia stavebná etapa z prelomu 16. a 17. storočia. Prestavbu kúrie na kaštieľ podnietil pomerne rozsiahly nárast biskupských majetkov a narastajúce turecké nebezpečenstvo začiatkom 17. storočia. Z prízemných objektov v tvare L sa stal dvojkrídlový areál s prízemným hospodárskym traktom, čím kaštieľ nadobudol dnešný štvorcový pôdorys.

Napriek necitlivým úpravám a devastácii za čias socialistického režimu si kaštieľ zachoval značnú časť a stále je zreteľná podoba z jeho vrcholného rozvoja v renesančno-barokovom období.

Na prelome rokov 1999 - 2000 získal kaštieľ od Biskupského úradu Obecný úrad, ktorý má v úmysle pamiatku zachrániť a pokúsiť sa zrekonštruovať. V súčasnej dobe na tomto cieli obec spolupracuje s Občianskym združením Alexu. V projekte už podali pomocnú ruku mnohí partneri, čo umožnilo zrealizovať pamiatkový a archeologický výskum, vymeniť kompletný krov na hlavnom trakte a položiť novú strešnú krytinu.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Kaštieľ je v súkromných rukách, prístupný len exteriér


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.alexu.sk, lukacovce.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

kaštieľ Lukáčovce


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu