Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica

Pôvodne ranorenesančný kaštieľ s opevnením sa nachádza v obci Nitrianska Blatnica, v SZ časti Nitrianskej pahorkatiny, pod úpätím vrchu Marhát v pohorí Považského Inovca.

kaštieľ / 250 m


SK | EN


hore

Nitrianska Blatnica, Nitriansky kraj

N48° 33' 26.04",  E17° 57' 59.50"


Sarfew, Sarfia, Šárfia, Šarfia, Nyitrasarfő

Prístup - Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica

Kaštieľ sa nachádza priamo v obci Nitrianska Blatnica. Po hlavnej ceste sa v obci dostaneme k farebnej budove hasičskej zbrojnice i pošty a hneď za ňou odbočíme vľavo. Po tejto ceste pokračujeme až kým neminieme Obecný úrad a na pravej strane nájdeme odstavnú plochu pre autá popri ceste. Tu je možné zaparkovať, kaštieľ s parkom je hneď oproti. Spomínaná cesta ďalej vedie k rotunde Sv. Juraja.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Hajná Nová Ves - 5.4 km, Horné Obdokovce - 9.2 km, Moravany nad Váhom - 9.3 km, Horné Trhovište - 12.1 km, Topoľčiansky hrad - 12.8 km, Lúka - 12.9 km, Tematín - 13.6 km, Koplotovce - 14.8 km, Nové Sady - 15.7 km, Oponice malý kaštieľ - 16.3 km, Oponice veľký kaštieľ - 17 km, Lukáčovce - 17.9 km, Oponický hrad - 18.5 km, Leopoldov - 18.7 km

Interiér a exteriér

Kaštieľ bol opevnený dvoma baštami, avšak po prestavbách stratil svoj pevnostný ráz. Je dvojpodlažnou blokovou stavbou s pôdorysom obdĺžnika. Renesančné obdobie má dve etapy. V prvej etape pôdorys kaštieľa získal dnešný tvar so vstupnou vežou. Centrálne nádvorie bolo obstavané jednotraktami z troch strán a štvrtá východná strana bola uzavretá plným múrom. Objekt bol dvojpodlažný a veža otvorená. V druhej renesančnej etape bola uzavretá veža a kaštieľ bol nadstavaný o atiku s okrúhlymi okennými otvormi. Výrazným obohatením fasád sa stala dekoratívna geometrická výzdoba nároží, koruny atík a koruny veže sgrafitom. Radikálne zmeny priniesla neskôr baroková prestavba. Vnútorného dvor bol zastavaný a k vstupnej veži bol zo západnej strany pristavaný schodiskový priestor. Väčšina miestností bola zaklenutá valenými klenbami s výsečami. V 19.storočí došlo pravdepodobne k výmene kamenných portálov a okenných obložení. Objekt dostal novú, manzardovú strechu.

V 70-tych rokoch 20. storočia došlo k radikálnej oprave kaštieľa, týkajúcej sa omietok, krytiny a drevených konštrukcií. V strednom trakte boli odstránené múry, čím vznikol jeden priestor, valená klenba bola strhnutá a priestor bol zaklenutý falošnou klenbou. Vo väčšine miestností boli vymenené podlahy z umelého kameňa, odstránené boli parketové podlahy. V súčasnosti kaštieľ chátra, obnovená je len strecha a veža. Ku kaštieľu patrí aj anglický park. V r.2016 prebehol architektonicko-historický výskum, ktorého cieľom bola periodizácia stavebných dejín a ich prepojenie s menami konkrétnych majiteľov.Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica - pôdorys

Pôdorys - Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica


Legenda k pôdorysu:
Zdroj: Miroslav Matejka

Fotogaléria

2020

 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-SZ bašta
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-1901 Zdroj: nitrianskablatnica.sk
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-1915 Zdroj: nitrianskablatnica.sk
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-1927 Zdroj: nitrianskablatnica.sk

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-2020 Poslal: Martin
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-2021 Poslal: Ľuboš Soviš
 • Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica-2021 Poslal: Ľuboš Soviš

Pošlite nám vaše fotografie - Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Kráľ Rudolf v roku 1583 povolil Ladislavovi Zelemérymu prebudovanie dvoch jeho kúrií, jednu v Nitrianskej Blatnici a druhú v Borši na opevnené kaštiele. Ladislav Zeleméry patril medzi popredných protiosmanskych veliteľov. Z povoľovacej listiny by sa dalo vydedukovať, že medzi rokmi 1569 - 1583 vznikla v Nitrianskej Blatnici kúria a po roku 1583 opevnený kaštieľ. Kaštieľ bol opevnený dvoma baštami, avšak po rôznych prestavbách neskôr stratil pevnostný ráz.

Po smrti Ladislava st. Zeleméryho v roku 1592 došlo k deleniu majetkov medzi jeho synov a širšie príbuzenstvo. Poslední potomkovia Štefan a Ladislav ml. Zeleméry po sebe nezanechali žiadnych mužských potomkov a preto sa o ich rezidenciu začali zaujímať Dóczyovci. Dóczyovci pri nadobudnutí ale nerešpektovali majetkové nároky dedičov Zeleméryovcov po ženskej línii, čo vyvolalo vlnu protestov.

V polovici 17. storočia, keď sa rod Dóczyovcov nachádzal na pokraji vymretia, sa o ich majetky začala zaujimať vdova po barónovi Štefanovi Hédervárim barónka Alžbeta Eszterházy. Ferdinand III. v roku 1648 potvrdil fakt, že Alžbeta a jej malý syn barón Vavrinec Hédervári majú zdediť Revište a Nitriansku Blatnicu. Avšak Vavrinec Hédervári zomrel v detskom veku a posledný mužský potomok rodu Ján Hédervári nemohol mať žiadnych oficiálnych potomkov. Panovník Leopold I. v roku 1658 prenechal hrad Hédervár a kaštieľ v Nitrianskej Blatnici dcére Alžbety Eszterházy a nebohého Štefana Héderváriho barónke Kataríne Hédervári a jej manželovi Jánovi Viczaymu. Alžbeta žila prevažne v Hédervári a nejavila veľký záujem o kaštieľ. Preto polovicu kaštieľa darovala svojmu bratrancovi Jánovi Eszterházymu. Ján dal opraviť všetky budovy kaštieľa vrátane opevnenia a došlo aj k ďalším úpravám v rámci druhej neskororenesančnej stavebnej fázy vrátane adaptácie vstupného portálu do suterénu, či úpravám fasád. Zo zachovaných dokumentov vyplýva, že sa jednalo kvázy o 2 kaštiele - vonkajší a vnútorný, alebo horný a dolný. Poslednými majiteľmi z rodu Eszterházy boli František a po jeho smrti v roku 1747 Karol Eszterházy. Po Karolovej smrti ešte do kaštieľa investovala jeho vdova grófka Amalia Limburg-Stirum, od ktorej potom kaštieľ získal do zálohu na 20 rokov Adam Rajcsányi a jeho manželka Anna Maria Platthy. Adam pokračoval v ďalších úpravách kaštieľa a obnovil aj opevnenie s vežami.

Po uplynutí doby zálohu v roku 1780 získava kaštieľ syn Amálie Limburg-Stirum, gróf Kazimír Eszterházy, ktorý finančne kompenzoval investície Rajcsányiovcov. Už v roku 1784 však kaštieľ prenechal Jánovi Zerdahelyimu. Kaštieľ potom ešte spravovali jeho potomkovia Pavol a Pavlov synovec Viktor Zerdahelyi. Viktor okolo roku 1848 predal kaštieľ Gustávovi Appelovi, ktory kaštieľ užíval až do roku 1870. Gustáv bol najmladším synom Hunyadyovcov. V roku 1871 kúpil kaštieľ podnikateľ Alojz Haase z Rakúska, ktorý pravdepodobne inicioval neoslohovú prestavbu, po ktorek kaštieľ nadobudol súčasný vzhľad.

Po Alojzovi zdedila kaštieľ jeho dcéra Mária Haase, manželka dôstojníka Kurta Leonhardyho, podľa ktorého sa kaštieľ často aj označuje ako Leonhardovský. Jeho potomkovia vlastnili kaštieľ až do roku 1945. Po druhej svetovej vojne kaštiel slúžil ako ozdravovacie zariadenie pre voj- nových veteránov, neskôr ako škola, kino, obecný úrad a tiež aj poľnohospodárske družstvo.

Po roku 1989 došlo k výraznej devastácii objektu a rozkrádaniu materiálu. Súčasný majiteľ v roku 2008 obnovil strechu a zamuroval okná prvého nadzemného podlažia.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Kaštieľ nie je prístupný verejnosti


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.nitrianskablatnica.sk, aktualizačný list pamiatkového objektu Nitrianska Blatnica, KAŠTIEĽ V NITRIANSKEJ BLATNICI - VÝSLEDKY HISTORICKÉHO A ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÉHO VÝSKUMU, Tomáš JANURA - Miroslav MATEJKA, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Leonhardovský kaštieľ Nitrianska Blatnica


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu