Nitriansky hrad

Hrad sa nachádza priamo v meste Nitra, na vápencovom kopci v Nitrianskej pahorkatine, neďaleko vrchu Zobor pri konci pohoria Tríbeč.

hrad, zámok / 218 m


SK | EN


hore

Nitra, Nitriansky kraj

N48° 19' 05.32",  E18° 05' 13.16"


castrum Nitra, Nitria, Nitriense

Prístup - Nitriansky hrad

Trasa 1: V Nitre sa dostaneme na Župné námestie, kde je menšie spoplatnené parkovisko pred kruhovým objazdom. Odtiaľ pôjdeme peši po Kráľovskej ceste miernym stúpaním až k objektu hradného komplexu.

Čas 10 min Profil +23m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Zo severnej strany máme možnosť prístupu z rozsiahleho parkoviska pred zimným štadiónom pri Podzámockej ulici a cez chodníky tiahnuce sa po severnom svahu hradného kopca až k hradu.

Čas 10 min Profil +26m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Zoborský kláštor - 3 km, Horné Lefantovce - 12.4 km, Nové Sady - 13.5 km, Lukáčovce - 14.4 km, Gýmeš - 14.4 km, Rišňovce - 15 km, Oponický hrad - 15.4 km, Oponice veľký kaštieľ - 16.8 km, Oponice malý kaštieľ - 17.5 km, Horné Obdokovce - 19.9 km

Interiér a exteriér

Hrad je v zachovanom stave, je sídlom Archeologického ústavu SAV a v jeho areáli sídli aj biskupský úrad.

Na najvyššom bode hradného brala stojí jednoloďový gotický Horný kostol s opornými piliermi na severnej strane. Na východnej strane v Hornom kostole sa za oltárom nachádzajú zvyšky gotických prípor s valenou pruskou klenbou s lunetami. Ku kostolu sa pripája štvorkrídlový barokový palác, pôvodne obklopený otvorenými arkádami. Prístupný je barokovým portálom z južnej strany nádvoria. Na severnej strane paláca sa zachovalo dnes už zamurované gotické okno s kružbou. Vo vnútri paláca sa zachovali barokové valené klenby s lunetami a klenby so štukovou ornamentikou.

Dominantou hradu je vysoká, pôvodne renesančná veža s poslednou barokovou prestavbou. Medzi vežou a palácom, je prístavba schodišťa. Z východnej strany je k veži pristavaná dvojposchodová budova, na prízemí je sakristia, na poschodiach kapitulárny a biskupský archív.

Dolný kostol, situovaný medzi Horným kostolom a renesančnou vežou, má zachovanú najstaršiu architektúru hradu - románsku stavbu kaplnky s podkovovitou svätyňou a časťou lode. V Dolnom kostole sa nachádzajú renesančné náhrobky nitrianskych biskupov a množstvo pozoruhodných oltárov. Areál budov bol pôvodne opevnený. Z opevnenia sa zachovala iba časť, pripájajúca sa ku gotickej svätyni. Na juhovýchodnom nároží stála gotická Vazulova (Vasilova) veža, neskôr prestavaná. Renesančno-barokové opevnenie je rozvinuté hlavne na južnú stranu, odkiaľ mohlo dôjsť pravdepodobne k útokom na hrad. Okrem priekop a hradieb k opevneniu hradu patria aj veľké bastióny, ktoré sú aj na severovýchodnej a severozápadnej strane.Nitriansky hrad - pôdorys

Pôdorys - Nitriansky hrad


Legenda k pôdorysu:
1-románsky kostol sv.Emeráma, 2-Horný kostol, 3-dolný kostol, 4-renesančná veža, 5-gotická priekopa, 6-nádvorie so studňou a Vazulovou vežou, 7-vnútorné nádvorie biskupského paláca, 8-budova renesančnej vstupnej brány, 9-baroková vstupná brána, 10-bastióny barokového opevnenia, 11-hospodárska budova

Fotogaléria

2017

 • Nitriansky hrad-Pohľad na hrad
 • Nitriansky hrad-Pohľad na hrad
 • Nitriansky hrad-Baroková vstupná brána
 • Nitriansky hrad-Pohľad na hrad
 • Nitriansky hrad-Bastión barokového opevnenia
 • Nitriansky hrad-Budova renesančnej vstupnej brány
 • Nitriansky hrad-Renesančná katedrálna veža
 • Nitriansky hrad-Zrenovovaný Biskupský palác
 • Nitriansky hrad-Bazilika sv. Emeráma
 • Nitriansky hrad-Studňa, v pozadí Vazulova veža
 • Nitriansky hrad-Cesta ku Kazematom
 • Nitriansky hrad-Pohľad na sochu Cyrila a metoda, v pozadí bastión
 • Nitriansky hrad-Pohľad na hrad
 • Nitriansky hrad-Posledná večera

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Nitriansky hrad-história
 • Nitriansky hrad-história
 • Nitriansky hrad-história
 • Nitriansky hrad-kresba

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Nitriansky hrad-Hradná studňa 2008 - Poslal: Vladimír Hrončok
 • Nitriansky hrad-Vstup do hradu 2008 - Poslal: Vladimír Hrončok
 • Nitriansky hrad-Hradné bralo - Poslal: Vladimír Hrončok
 • Nitriansky hrad-Hradná vežička, v pozadí vrch Zobor 2008 - Poslal: Vladimír Hrončok
 • Nitriansky hrad-Biskupský palác pred rekonštrukciou 2008 - Poslal: Jozef
 • Nitriansky hrad-2021 - Riso
 • Nitriansky hrad-2021 - Riso

Pošlite nám vaše fotografie - Nitriansky hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hradný vrch bol pravdepodobne súčasťou aglomerácie Nitrava - Conservio Bagoariorum et Carantanorum: Nitrawa už okolo r.830, za čias kniežaťa Pribinu. Dokonca už vraj v r.828 tu salzburský biskup Adalram svätil kostol. Po r.833 sa do Nitry dostal knieža Mojmír, ktorý Pribinu vyhnal. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk a v rokoch 880 - 892 tu bolo aj biskupské sídlo. Začiatkom 11.storočia kráľ Štefan vyhlásil za svojho následníka syna Imricha, čo vyvolalo nesúhlas Vazula, ktorý sa pokladal za právneho následníka trónu. Odporujúceho Vazula však panovník zavrel do Nitrianskeho hradu. V r.1031 však pri poľovačke Imrich zomrel - hovorí sa, že na neho spáchal atentát Vazulov svokor Tonuzoba. Panovník, keď sa dozvedel, že jeho jediný syn bol zavraždený, vykonal nesmiernu pomstu na Tonuzobovi - spolu s jeho manželkou ich za živa pochoval. Vazula surovo mučil až kým neoslepol a neohluchol. Nie je známe, či Vazul toto mučenie prežil, ale viac o ňom v histórii zmienka nie je. V r.1042 cisárske vojská Henricha III. hrad podpálili. V rokoch 1064 - 1070 sa spomína na hrade bazilika sv. Emeráma, do ktorej uložili pozostatky sv. Ondreja a Beňadika.

Počas tatárskeho vpádu v roku 1241 hrad statočne odolával a poškodil ho až v r.1271 požiar počas obliehania Přemyslom Otakarom II. Po požiari obnovili nielen kostol, ale pravdepodobne aj opevnenie hradu. V r.1288 sa pevnosť, obohnaná románskou kamennou hradbou, stala vlastníctvom nitrianskeho biskupstva. K prestavbe románskeho areálu došlo v rokoch 1333-1355, keď pravdepodobne na mieste staršej románskej stavby postavili gotický kostol. Západne od neho stál gotický palác. Starú románsku kaplnku čiastočne preklenuli gotickou klenbou. Za kráľa Žigmunda vybudovali v prvej polovici 15.storočia nové hradné opevnenie, aj z toho sa však zachovalo málo, pretože v roku 1465 znovu spustošilo hrad vojsko kráľa Mateja Korvína.

K ďalším opevňovacím stavbám na hrade došlo v 16. storočí, v čase tureckého nebezpečenstva, keď postavili renesančný hradný palác a novú vnútornú hradnú bránu. V rokoch 1622-1644 bol prestavaný gotický kostol a bol rozšírený románsky kostolík. Turecké vojská však objekty opätovne poškodili. Hrad po mnohých vojnových konfliktoch postupne nadobúdal svoju konečnú podobu. Významné je bastiónové opevnenie, vybudované v r.1673-1674, iniciované biskupom Tomášom Pálffym. K veľkej stavebnej a obnovnej činnosti došlo na hrade však až po skončení povstania Františka Rákócziho na začiatku 18.storočia, keď prestavali tzv. horný kostol a vybudovali nový biskupský palác. Stále prestavby hradu takmer úplne zotreli jeho pôvodnú podobu. Zachovala sa z nej iba časť románskeho kostola sv. Emeráma z prvej polovice 13.storočia. Z gotického obdobia ostala časť múru a veľký gotický (horný) kostol z prvej polovice 14.storočia. Zo 16.storočia sa zachovala vnútorná hradná brána. V relatívne dobrom stave sa zachovali len stavby z konca 17. a 18. storočia.

Povesti a legendy

Povesť o hrade

Vežu na východnom nádvorí hradu volajú Vazilova. Hoci bol z jej okien pekný výhľad na príbytky poddaných, ten, kto v nej bol uväznený, podhradie vidieť nemohol. Hoci do jej okien prenikal spev vtákov, spútaný človek vo veži nič nepočul. Oslepili ho a do uší mu naliali olovo. Takto trpel v 11. storočí Vazil, synovec uhorského kráľa Štefana I., ktorý mal byť následníkom trónu. Mních Fulgentius vtedy vyslovil kliatbu: za dve vyhasnuté oči kniežaťa Vazila, ktoré svietili ako dve slnká, bude v meste dva dni tma. Podľa starých záznamov naozaj zaplavila mesto tma v podobe obrovských rojov kobyliek, ktoré úplne zničili úrodu. Ktovie čo bolo na mieste hradnej studne v časoch, keď cez východné nádvorie vliekli Vazila do veže. Súčasná studňa vytesaná do obrovskej skaly, totiž pochádza až z čias gotického opevnenia. V hĺbke 62 metrov, ktorá je na úrovni hladiny rieky Nitry, žblnká voda.

Povesť o Svätoplukovi

V nádhernej dvorane nitrianskeho hradu ležal na posteli staručký kráľ Svätopluk. Oči mu zhasínali ako lúče slnca pred západom. Svätopluk cítil, že ho rýchlo opúšťajú sily. Pozrel na svojho najvernejšieho dvorana a prikázal mu, aby priviedol k posteli jeho troch synov: Mojmíra, Svätopluka a Predslava. - Deti moje, - hovoril Svätopluk slávnostným hlasom, keď si synovia stali pred ním pyšne ako tri jedle, - svieca môjho života dohára. Zanedlho sa rozlúčim s vami. Poputujem pred trón Najvyššieho zodpovedať sa zo svojho pozemského života. Ale prv, než by som vás opustil, čujte moje otcovské ponaučenie a vštepte si ho do sŕdc. Nahol sa z postele, vzal do trasúcich rúk zväzok prútov, podal ich najprv Mojmírovi, potom Svätoplukovi a Predslavovi, aby ich na kolenách polámali. Ani jeden zo synov zväzok prútov polámať nevládal. Synovia pozerali na otcovo počínanie nechápavo, udivení. - Nedivte sa, - povedal otec. Rozviazal prúty a dal každému synovi jeden z nich.

- Polámte ich teraz!- Synovia bez veľkej námahy prúty polámali. Po otcovej tvári preletel víťazoslávny úsmev. Vystrel sa na posteli a povedal:

- Učte sa na tomto príklade, deti moje. Lebo tak, ako ste nevládali polámať prúty vo zväzku ani vtedy, keď ste napäli všetky svoje mladé sily, nepremôže vás nepriateľ, keď budete spolu držať, a ako ľahko ste polámali každý prúd osobitne, tak ľahko vás premôžu vaši nepriatelia, keď sa budete medzi sebou hašteriť a biť a keď nebudete svorne spolu bojovať. Toto vám odkazuje váš otec! Buďte svorní, milujte sa vospolok a potom nebude moci, ktorá by vás premohla. Týmto spôsobom kráľ svojim potomkom demonštroval potrebu svornosti, pretože len tá im mohla zaručiť neporaziteľnosť a krajine blahobyt. Po Svätoplukovej smrti v roku 894 si jeho synovia Mojmír, Svätopluk a Predslav napriek otcovmu varovaniu Veľkú Moravu rozdelili. Vojnami oslabená krajina sa v roku 906 rozpadla.

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, ŠTEFANEK J. Po stopách slovenských hradov. Šahy : vlastné vydanie 2002, WEB: www.longauer.sk/hrady/sprievodca.htm, www.region.eu.sk, www.wikipedia.sk, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Nitriansky hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu