Zoborský kláštor

Zrúcaniny barokového kláštorného komplexu na úpätí vrchu Zobor nad mestom Nitra

kláštor / 302 m


SK | EN


hore

Nitra, Nitriansky kraj

N48° 20' 41.93",  E18° 05' 29.77"


Kamaldulský kláštor

Prístup - Zoborský kláštor

Zvyšky Zoborského kláštora ležia na vrchu Zobor nad mestom Nitra. Z hlavného ťahu vedúceho cez Nitru (Chrenovská ulica) odbočíme na Svätourbanskú, potom vľavo na Dolnozoborskú, ktorá sa onedlho zmení v Kláštorskú ulicu. Tá pokračuje potom vpravo celkom až k liečebnému ústavu na Zobore. Tu je rozsiahle parkovisko. Odporúčame prísť v dostatočnom predstihu, keďže parkovisko tu napriek jeho veľkej kapacite býva preplnené.

Peši sa potom vyberieme kúsok späť odkiaľ sme prišli, a na ľavej strane uvidíme kamenný múr, na ktorom je oplotenie (je to hneď pod ústavom) a hneď za múrom je lesná cestička vedúca ku kláštoru. Cesta je pohodlná a trvá len pár minút. Prístupový chodník k zrúcanine vedie mimo areálu nemocnice a je prehľadne značený. Pri ruinách sú osadené informačné tabule.

Čas 10 min Profil +33m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Nitriansky hrad - 3 km, Horné Lefantovce - 9.5 km, Nové Sady - 11.4 km, Gýmeš - 12.2 km, Oponický hrad - 12.5 km, Lukáčovce - 13.1 km, Oponice veľký kaštieľ - 13.9 km, Rišňovce - 14.5 km, Oponice malý kaštieľ - 14.5 km, Horné Obdokovce - 17 km

Interiér a exteriér

Celý kláštorný komplex bol vybudovaný podľa projektu neznámeho viedenského architekta. Stavba bola ukončená v roku 1695. Pri stavebných úpravách boli ruiny pôvodného kláštora zrovnané so zemou, bol postavený nový jednoposchodový kláštor s dvoma bočnými krídlami a v záhrade na miernej vyvýšenine vznikol kostol s tromi vchodmi a s vežou s dvomi zvonmi. Pod kostolíkom sa nachádzala hrobka, v ktorej boli na jednej strane pochovávaní zosnulí rehoľníci a na strane druhej členovia rodiny grófa Apponyiho.

Z rozsiahleho barokového areálu kláštora sv. Jozefa zo 17 - 18. storočia sa zachovala iba hlavná kláštorná budova (v súčasnosti Liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb), ruiny kostola sv. Jozefa, oporné múry a zvyšky pribytkov mníchov.Zoborský kláštor - pôdorys

Pôdorys - Zoborský kláštor


Legenda k pôdorysu:
a – archeologicky zachytené zvyšky stredovekého benediktínskeho kláštora, b – miesto ďalších stredovekých nálezov, c – pôdorys barokového kamaldulského kláštora

Fotogaléria

2018

 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt

2021

 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt 2021
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt 2021
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt 2021
 • Zoborský kláštor-Pohľad na objekt 2021

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Zoborský kláštor-kresba

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - Zoborský kláštor

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Zoborský kláštor je historicky najstarším známym kláštorom na Slovensku. Najstarší známy kláštor na Slovensku - Kláštor sv. Hypolita vznikol práve na území Nitry - v lesoch na západnom svahu Zobora pri prameni kvalitnej vody. Hoci sa o založení Zoborského kláštora nezachovali žiadne písomné správy, podľa väčšiny historikov bol založený už v 9. storočí, najneskôr okolo roku 880, kedy v Nitre vzniklo biskupstvo, ktorého prvým biskupom bol benediktín Viching. Podľa českého kronikára Kosmasa zomrel kráľ Svätopluk II. v kláštore na Zobore v roku 896. Benediktínsky kláštor v období medzi 11. a 13. storočím plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho života v Uhorsku. Predpokladá sa, že práve benediktíni založili tradíciu vinohradníctva a vinárstva v Nitre.

Význam a postavenie zoborskeho kláštora od 14. storočá postupne klesal. V tom čase hospodársky, ale aj duchovný úpadok benediktínskeho rádu zasiahol celú Európu. Kráľ Matej Korvín odovzdal kláštor ostrihomskému arcibiskupovi a v roku 1468 pápež Pavol II. pridelil na jeho žiadosť majetky kláštora nitrianskemu biskupstvu. Kláštor bol vyplienený a úplne zničený poľským vojskom vojvodu Kazimíra v roku 1471. Pred koncom 15. storočia sa kláštor prestáva spomínať.

Napriek odchodu benediktínov tradícia posvátného miesta medzi Nitranmi nezanikla a opustený kláštor býval cielom pútí. V 17. storočí sa otvorila nová kapitola histórie kláštora. V roku 1663 tu nechal nitriansky biskup Juraj Szelepcsényi vybudovať kaplnku zasvätenú sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Nasledujúci biskup Blažej Jáklin sa rozhodol opať oživiť monasticizmus na Zobore a postaviť priamo na mieste stredovekého kláštora nový kláštor. V roku 1691 získal od pápeža aj cisára Leopolda I. potrebné povolenia a spolu s bratom Mikulášom, kapitánom Levického hradu, začali výstavbu kláštora, do ktorého povolali kamaldulských mníchov - odnož benediktínov. Kláštor bol odovzdaný do užívania v roku 1695. Počas výstavby barokového komplexu takmer úplne asanovali zvyšky staršieho stredovekého benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. Dominantou bol trojloďový kláštorný kostol sv. Jozefa, po ktoreho stranách sa nachádzali príbytky rehoľníkov. Areál obkolesoval sad, záhrady a murovaný plot. Súčasťou kláštora bolo unikátne technické dielo - kamenný vodovod, privádzajúci vodu od prameňa sv. Svorada do kláštora. Prebytočná voda napájala rybníky pod kláštorom. V Zoborskom kláštore istý čas pôsobil aj fráter Cyprián, vynikajúci botanik a zostavovateľ herbára. Zoborský kláštor plnil od roku 1720 aj dôležitú úlohu výchovy kamaldulskeho noviciátu pre celú uhorskú časť monarchie.

Keď v roku 1782 cisár Jozef II. rozpustil v Rakúskej monarchii kontemplatívne rády, znamenalo to koniec pôsobenia kamaldulov pod Zoborom. Váčšia časť areálu zostala opustená a komplex postupne chátral. Hlavná budova, ktorá sa zachovala dodnes, ďalej slúžila viacerým účelom. V roku 1786 tu bola manufaktúra na výrobu súkna. V roku 1886 budovu odkúpil biskup Roškováni a pre vhodnú klímu tu zriadil ubytovňu pre chorých. V roku 1902 biskupstvo odstúpilo kláštor dr. Thuróczymu na založenie klimatických kúpeľov.

V roku 1927 z nezistených príčin kláštor vyhorel. V roku 1933 bol pri príležitosti Pribinových osláv opravený. Bolo pristavené jedno poschodie, odstránené bočné vchody a miesto veľkej drevenej brány boli osadené male dvere. V roku 1940 tu arcibiskup Karol Kmeťko umiestnil rád misionárov Božieho srdca - verbistov. Verbisti boli v roku 1950 komunistickým režimom násilne vysťahovaní a areál v roku 1953 prevzal rezort zdravotníctva. Následná výstavba rozsiahlej liečebne úplne pozmenila dovtedajší vzhľad lokality, ktorá dnes už takmer vôbec nepripomína miesto, kde stáli oba kláštory.

Povesti a legendy

Legenda o Svätoplukovi

Pod jedným z veľkých balvanov ležiacich pri ceste k bani, ako starí Zoborčania oddávna hovoria kameňolomu, je pochovaný Svätopluk. Lenže, kto z nás by kameň vládal odvaliť a presvedčiť sa, či je to pravda? Nikto, samozrejme, a preto je toto tvrdenie doposiaľ zahalené rúškom tajomstva. Veľký kameň je stále na svojom mieste a možno trpezlivo vyčkáva na mocného siláka Corgoňa spod hradu. Ako znie legenda, ktorej Zoborčania verili a ktorá akoby dopĺňala medzery v dejinách, ktoré už dávno zavial čas? Legenda o meči zakopanom pod Zoborom, hovorí, že v kláštore pod Zoborom, ktorý dal vybudovať kráľ Svätopluk, mnísi jedného dňa práve zhasínali sviece a zatvárali brány, lebo sa už zvečerievalo. Na ceste ku kláštoru sa ocitol osamotený jazdec, nesúci sa na krásnom koni. Kôň bol ustatý, prekonal dlhú cestu a unavený bol už aj jazdec. Napriek tomu, že to bol mocný chlap, zvyknutý sedávať na koni. Mal pripásaný dlhý meč a hoci sa stmievalo, rukoväť sa blyšťala. Bola celá zo zlata, vykladaná drahými kameňmi. Brána kláštora bola už zatvorená, keď svojou čižmou na ňu zabúchal. Jeden z mníchov vyzrel cez oblok. Bratia, akýsi jazdec stojí pred bránou, isto kráľovský posol, povedal mních. Ale keď otvoril bránu, pred vrátami nebolo nikoho. V tom čase bol jazdec už za kláštorom v lese. Popoháňal svojho koňa, aby sa dostal čím hlbšie do hory. Ocitol sa na malej odľahlej čistinke. Tu priviazal koňa k dubu a rozložil oheň. V žiari vatry bolo vidieť, že nie je poslom, ani obyčajným pútnikom. Mal drahé šaty, spona plášťa sa mu jagala, aj ostrohy mal pozlátené. Sotva sa rozhorela jedna vatra, založil druhú. Dlho, ako socha, stál medzi dvoma ohňami. Nadránom, keď vyšla Zornička, priviedol koňa. Tam ho sťal a zakopal. Meč aj všetky svoje drahocennosti zahrabal pod pahrebu vatry. Keď sa rozvidnelo a vrcholec Zobora pozlátilo slnko, schádzal ku kláštoru z hory ako obyčajný pútnik.

Otvorte, som priateľ, pútnik bez zbrane!
Čo si od nás žiadaš, priateľu? pýtali sa mnísi.
Chcem byť vaším bratom a ostať medzi vami!

Mnísi otvorili bránu, dlho sa radili, či ho prijať. Predložili mu posvätné knihy a vysvitlo, že je veľmi múdry. Onedlho ho prijali medzi seba za brata. Žil tam dlho, až mu obeleli vlasy. Keď umieral, mníchom prezradil: Ja som kráľ Svätopluk. A hneď dokonal.

Traja mnísi, čo to počuli, skoro onemeli, nepovedali ani slovo. Iba rozkázali zachovať v kláštore veľký smútok. Keď sedem ráz zapadlo slnko, v čistom bielom súkne obalené telo vyniesli na temeno Zobora. Tam kráľa Svätopluka uložili do tesaného hrobu. Nepostavili mohylu, ako bolo zvykom, iba ploský kameň položili na to miesto. Prisahali, že nikomu neprezradia toto miesto, lebo to bola kráľova posledná vôľa. Nik nevedel, koho mnísi pochovali na vrchole Zobora. Iba keď Svätoplukov národ viedol vojnu za slobodu, počuli ľudia čudný cvengot z úpätia Zobora. To zakopaný meč kráľa Svätopluka zacvendžal. Vraj ho mnohí hrdinovia slovenského národa už našli, bojovali s ním za vlasť a vždy po víťazstve ho zas uložili naspäť, aby ho mohli ďalšie generácie použiť pri ohrození.

Užitočné informácie

Zrúcanina kláštora je voľne prístupná, okrem hlavného objektu, kde sídli liečebný ústav


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.zoborskyklastor.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Zoborský kláštor


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu