kaštieľ Ožďany

Pôvodne renesančný poschodový kaštieľ, postavený v prvej polovici 17.storočia na menšej vyvýšenine nad dedinou Ožďany, kde stál starší gotický hrad pravdepodobne zo začiatku 14.storočia

kaštieľ / 226 m


SK | EN


hore

Ožďany, Banskobystrický kraj

N48° 22' 45.53",  E19° 53' 46.25"


Osyan, Osgyán

Prístup - kaštieľ Ožďany

Obec Ožďany, v ktorej sa kaštieľ nachádza, leží popri rýchlostnej ceste R2 medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou. Ku kaštieľu je možné sa dostať z hlavnej cesty, ktorá vedie cez obec, ak pri katolíckom kostole odbočíme k miestnemu hostincu (odbočka je presne oproti kostolu). Tu je menšie parkovisko. Odtiaľ pokračujeme peši úzkou uličkou vpravo medzi budovami, až prídeme ku kaštieľu.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Sobôtka - 7.2 km, Maginhrad - 10 km, Hodejov - 11.1 km, Fiľakovo - 13.1 km, Vidiná - 18.2 km, Hajnáčka - 18.5 km

Interiér a exteriér

Zvyšky gotického hradu boli včlenené do nového kaštieľa, ktorý má pôdorys nepravidelného štvoruholníka. Jeho krídla majú rozličnú dĺžku - čelné juhozápadné krídlo je mierne navonok zalomené, protiľahlé len čiastočne (doplnené múrom so zadnou bránkou na nádvorie). Vstup do kaštieľa nie je v osi, ale v ľavej časti predného krídla. Kaštieľ v polovici 18.storočia prestavali a prefasádovali aj štyri nárožné veže. Krídla dostali niektoré nové klenby, v rohu nádvoria pristavali schodište, takže kaštieľ mal okrem schodiska v severozápadnom krídle ďalšie v južnom rohu a pri východnej veži. Najväčšiu zmenu priniesla prestavba fasády. Vstupnú časť zdôraznila vystupujúca bočná výplň pilastrov s prestavanými stĺpmi. Na ich bohaté rímsové hlavice dosadá stlačený oblúk až vo výške rímsy strechy. V pravej časti priečelia neskôr pristavali na štyroch stĺpoch balkón, ktorý mal vyvážiť veľké architektonické zdôraznenie portálu.

V parku kaštieľa postavili klasicistický pavilón a v prvej polovici 19. storočia pri kaštieli empírovú stavbu v podobe gréckeho chrámu in antis. Menšie opravy na kaštieli už veľa nezmenili a do druhej svetovej vojny bol obývaný. Väčšiu ujmu utrpel v roku 1945, keď bol značne poškodený priamymi zásahmi. Pred zánikom zachránila objekt aspoň provizórna oprava v rokoch 1951-1953 (namiesto jednej nárožnej veže postavili štvorhrannú a obnovili strechu).

Na severnej strane za kaštieľom sa nachádza rozsiahly park. Niektoré zdroje zrejme mylne udávajú informáciu, že je v ňom pochovaná Juliana Korponaiová známa ako Levočská biela pani. Isté je však, že sa v Ožďanoch narodila. Spišské múzeum v Levoči potvrdilo, že Júliu Korponaiovú pochovali v Győri na cintoríne pri katedrálnom kostole. V súčasnosti už cintorín neexistuje, prekrýva ho vydláždená plocha.kaštieľ Ožďany - pôdorys

Pôdorys - kaštieľ Ožďany


Fotogaléria

2017

 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Vstupná brána
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Nádvorie
 • kaštieľ Ožďany-Nádvorie
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Ožďany-Interiér
 • kaštieľ Ožďany-Zachovaný strop
 • kaštieľ Ožďany-Interiér
 • kaštieľ Ožďany-Interiér
 • kaštieľ Ožďany-Interiér
 • kaštieľ Ožďany-Interiér
 • kaštieľ Ožďany-Interiér

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • kaštieľ Ožďany-história
 • kaštieľ Ožďany-história
 • kaštieľ Ožďany-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - kaštieľ Ožďany

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Pôvodne renesančný kaštieľ postavili po vypálení hradu cisárskym vojskom v roku 1604. Hrad pochádzal pravdepodobne zo začiatku 14.storočia. V 15. storočí bol istý čas v rukách bratríkov. Zvyšky tohto gotického hradu boli vstavané do renesančného kaštieľa, ktorý v polovici 18.storočia prestavali. Prvou zemepánskou rodinou boli Orléovci, ktorí postavili hradný kaštieľ. Od roku 1452 až do roku 1460 ho mal vo svojej moci Ján Jiskra z Brandýsa. O nepoddajnosti kaštieľa svedčia aj vpády Turkov a Tatárov, boje kurucov a labancov a vpád boľševikov, ktoré kaštieľ pretrval.

Podľa historických prameňov v septembri 1678 napadli Ožďany kurucké čaty Imricha Thökölyho a obec vyplienili. V roku 1703 sa majiteľ kaštieľa Žigmund Géczy pripojil k Františkovi Rákóczimu. Neskôr tak urobil aj majiteľ hradu Ján Korponai. S kaštieľom sa spája aj postava Juliany Korponai-Géczyovej, známej ako Levočská biela pani. Narodila sa v Ožďanoch okolo roku 1680. Jej otcom bol zeman, statkár a majiteľ kaštieľa Žigmund Géczy. Za manžela si vzala Jána Korponaia, kapitána hradu Čabraď. Keď dovŕšila 23 rokov, jej otec sa pripojil k Františkovi Rákóczimu, ktorý pripravoval plán povstania proti Habsburgovcom v Uhorsku. Povstanie však skončilo neúspešne, podpísaním Satumarského mieru. Rákóczi po roku 1711 odišiel do Francúzska a nikdy sa so svojou prehrou nezmieril. Levočská biela pani v roku 1712 oznámila cisárskemu generálovi Jánovi Pállfymu, že jej doručili listy Františka II. Rákócziho, v ktorých vyzýva na odpor Habsburgovcov. Svoje tvrdenia však nevedela dokázať, lebo listy údajne spálila. Jej oznámenie kompromitovalo viaceré šľachtické osobnosti, a preto ju postavili pred súd. Z obavy, aby nikto neupadol do podozrenia z porušenia Satumarského mieru, ju odsúdili na trest smrti. Levočskú bielu paniu po dvojročnom mučení na Červenom kameni popravili 25. 9. 1714 na trhovisku v Győri v Maďarsku.

Z histórie oždianskeho kaštieľa je známe, že do roku 1926 bola jeho poslednou obyvateľkou Margita Luzsénszky, rodená Majoros de Berente. Jej manželom bol barón Henrich Gustáv Karol Richard Luzsénszky de Luzsna et Reglicze. Posledný barón Henrich Luzsénszky zomrel v roku 1907 a pochovaný je v Maďarsku. Po roku 1926 kaštieľ v Ožďanoch definitívne znárodnil Československý štát.

Medzi oboma svetovými vojnami bol v kaštieli kláštor uršulínok a istý čas aj meštianska škola. Neskôr prešiel kaštieľ pod správu obce. Počas rokov 1926 až do konca 80-tych rokov 20. storočia sa využitie oždianskeho kaštieľa menilo. Koncom 80-tych rokoch 20.storočia bolo v pláne objekt kaštieľa zrekonštruovať. V rozsiahlom areáli kaštieľa mienili zriadiť reštauračné zariadenie s hotelovým komplexom. Súčasťou budúceho zrekonštruovaného objektu kultúrnej pamiatky malo byť plánované zriadenie stálej expozície, venovanej Histórii kaštieľa v Ožďanoch. Politické zmeny v roku 1989 a v nasledujúcich rokoch však celú akciu zastavili. V roku 2019 v schátranom kaštieli vypukol požiar, ktorý zničil celú strechu. O rok neskôr sa začalo s rekonštrukciou strechy.

Povesti a legendy

Levočská biela pani

Najznámejšou legendou dediny je príbeh o Júlii Korponaiovej známej ako Levočská biela pani. Bola to dcéra Žigmunda Géczyho – plukovníka telesnej stráže Imricha Tököliho. Jej manželom sa stal Ján Korponai, ktorý bol v čase stavovského povstania na cisárovej strane, no kvôli Júlii prešiel na stranu kurucov. Majetok Korponaiovcov bol kvôli tomuto skonfiškovaný a v snahe získať ho späť sa Júlia mala stať cisárovou špiónkou. Legenda hovorí, že šla do Levoče, kde sa stala milenkou kuruckého kapitána aby následne dávala informácie cisárovi a vpustila dnu nepriateľské vojská mestskou bránou. Legenda tiež hovorila, že jej pozostatky boli uložené v krypte Oždianskeho rímsko-katolíckeho kaštieľa, historici však zistili, že bola uväznená v Gyori a 25. septembra 1714 popravená na námestí. Pochovaná bola na tamojšom cintoríne. Údajná zrada Levočskej bielej pani sa taktiež ukázala ako lož a jej meno bolo očistené.

Užitočné informácie

Kaštieľ je na súkromnom pozemku. Strecha kaštieľa je v rekonštrukcii po požiari.


Komentáre k objektu

 • Motourbexer
 • 11.09.2021 21:04
 • kaštieľ Ožďany


Zamknuta brana nechcelo sa mi preliezat..Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: www.rimavskasobota.sk, www.old.gemerland.sk, sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

kaštieľ Ožďany


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu