Vígľašský zámok

Mohutný zrekonštruovaný zámok na nevysokom plochom výbežku kopca Javorie, obtekaného riečkou Slatina v obci Vígľaš, neďaleko Zvolena.

hrad, zámok / 363 m


SK | EN


hore

Vígľaš, Banskobystrický kraj

N48° 33' 19.69",  E19° 17' 59.17"


Weegles, Vygles, Wigles, Wegles, Végles, Véglyes

Prístup - Vígľašský zámok

Zrekonštruovaný zámok Vígľaš je situovaný v obci Vígľaš, s polohou na trase medzi Zvolenom a Lučencom. V obci Vígľaš sa z hlavnej Zvolenskej cesty dostaneme cez most ponad riečku Slatina po Podhorskej ulici až na Zámockú ulicu, ktorá nás už dovedie priamo k zámku. Pred zámkom sa dá zaparkovať pozdĺž cesty, prípadne na parkovisku.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Zvolenský hrad - 12.8 km, Dúbravica - 13.7 km, Pustý hrad - 14 km, Dolná Mičiná - 14.1 km, Hronsek - 14.7 km, Dobrá Niva - 15.6 km

Interiér a exteriér

Na rozdiel od tzv. kastelov, pre ktoré boli charakteristické aj nárožné veže, pri Vígľaši sa uplatnil len bezvežový trojkrídlový rozvrh pravidelného hradu s rozmermi 60x85m, pričom južnú stranu vymedzovala iba jednoduchá hradba. Obytné a reprezentačné miestnosti sa sústredili predovšetkým na poschodí severného a východného krídla. Na južnom konci krídla bola umiestnená kaplnka. Interiér bol zaklenutý krížovou klenbou a prístupný cez portál z arkádovej chodby. Druhý portál viedol zo susediacej sály zaklenutej na stredový stĺp. Obytné komnaty mali trámové stropy a osvetlené boli obdĺžnikovými oknami so stredovými krížmi.

Ruiny zámku v dezolátnom stave boli odkúpené od obce súkromným investorom v roku 2007, kedy sa začal realizovať projekt obnovy zámku pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013 a v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu. Objekt zámku je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok a je unikátom v rámci Slovenska. Je zrekonštruovaný ako kongresový hotel The Grand Vígľaš**** s poskytovaním wellness služieb.Vígľašský zámok - pôdorys

Pôdorys - Vígľašský zámok


Legenda k pôdorysu:
1-vnútorný dvor, 2-obmurovaná skala, 3-obytné krídla, 4-arkádová chodba, 5-predhradie s hospodárskymi stavbami, 6-vstupná brána, 7-kruhové bašty, 8-nárožné delové bašty

Fotogaléria

2016

 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Vstupná brána
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Studňa na nádvorí
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Zábery z nádvoria zámku
 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Pohľad na objekt
 • Vígľašský zámok-Detail sochy pri vstupnej bráne
 • Vígľašský zámok-Interiér kaviarne kráľa Ľudovíta I.

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Vígľašský zámok-1935
 • Vígľašský zámok-1955
 • Vígľašský zámok-1972
 • Vígľašský zámok-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Vígľašský zámok-Zámok pred rekonštrukciou - Poslal: Jozef

Pošlite nám vaše fotografie - Vígľašský zámok

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Predchodcom Vígľašského zámku bolo pravdepodobne slovanské hradisko a neskôr tu vznikol kláštorný objekt, zrejme spravovaný templárskym rádom. O novostavbe kráľovského poľovníckeho zámku sa dozvedáme z listiny kráľa Žigmunda, ktorú panovník datoval 9. júla 1390 in castro Wegles. Kráľ Žigmund v r.1424 daroval rozsiahle majetky vrátane Vígľašu svojej druhej manželke Barbore. V držbe uhorských kráľovien zostal i po Žigmundovej smrti. Avšak Barborina dcéra Alžbeta mala iné starosti ako jej matka. V r.1439 ovdovela a svoje úsilie zamerala na záchranu uhorského trónu pre syna Ladislava. V lete r.1440 sa do kalkulácií kráľovnej dostal aj zámok Vígľaš. Najskôr ho vymenila s Reinprechtom z Ebensdorfu za ohnisko nepokojov v uhorskom Ostrohu. Po ďalšej zámene zverila zámok kapitánovi Jodokovi Justovi z Kusavy, prívržencovi Jána Jiskru, ktorý bol poverený vojensky ochraňovať záujmy Ladislava Pohrobka.

V r.1442 zomrela kráľovná Alžbeta, o dva roky v bitke s Osmanmi padol jej protivník Vladislav Jagelovský a potom skonal aj jej 17-ročný syn. Pán Just privítal nového panovníka a zámok za vlády Mateja Korvína ožil hodovaním a poľovačkami.

V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristavali nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. Bránovú vežu dal kapitán hradnej posádky Ladislav Zai postaviť na poslednú chvíľu. V r.1577 vígľašskí obrancovia len s námahou odrazili útok početného vojska, našťastie vedený bez delostrelectva. Potom bolo opevnenie zámku opravené a dokončené rozšírením západného predhradia a vybudovaním dvoch delových bášt. Ani po mnohopočetných útokoch Osmania hrad nedobyli, no počas stavovských povstaní hrad obsadili Bocskayovi, Bethlenovi, Thökölyho i Rákócziho povstalci. Bolo to okolo r. 1605. V r.1636 sa vígľašské domínium dostalo do trvalej držby magnátskych rodín. Spočiatku Csákyovcom, potom od r.1690 Eszterházyovcom. Tí v polovici 18.storočia barokovou prestavbou vrátili pevnosti povesť reprezentačného zámku.

V takejto podobe v r.1870 odkúpil Vígľašský zámok veľkostatkár Mikuláš Kiš [Kiss] a o 11 rokov neskôr ho dal opraviť. Od r.1905 vlastnil zámok arcivojvoda Fridrich Habsburský, ale už v r.1918 prešiel majetok do vlastníctva nového Československého štátu. V zámku potom zriadili správu lesov. Vo februári 1945 využili nemecké jednotky priestor Vígľaša na obranu. Boje mali pre zámok katastrofálne následky. Po prechode frontu sa o zničený zámok nik nestaral a navyše ľudia rozobrali a odviezli všetko čo sa dalo. Po čase sa prepadli stropy a z Vígľašského zámku zostali len obvodové múry, priečky a pevne zabudované architektonické detaily.

Ruiny zámku boli odkúpené od obce súkromným investorom v roku 2007, kedy sa začal realizovať projekt obnovy zámku pod dohľadom odborníkov z pamiatkových úradov. V roku 2009 sa zahájila samotná obnova hradného opevnenia, priľahlých bášt a zámockého objektu. Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v roku 2013 a v roku 2014 sa stal zámok oficiálnym sídlom Rádu mečov kruhu. V septembri 2014 bol zámok slávnostne otvorený ako kongresový hotel The Grand Vígľaš s poskytovaním wellness služieb.

Povesti a legendy

Vígľašskí drábi

Vígľašský pán dal zavrieť sedem dedinčanov. Z akýchsi príčin im mali palicami gate látať. Zvesť o krivde nazlostila ich kamarátov. V noci sa tajne vybrali na Vígľaš a ráno už nebolo koho natiahnuť na dereš. Veľkomožný dobreže z kože nevyletel. Vyhnal drábov, aby utečencov priviedli späť. Pandúri blúdili po lazoch, po horách, po kolibách, ale dedinčania ako by sa boli do zeme prepadli. Večer znavení zaspali kdesi na salaši. Na svitaní po sýtom spánku, si drábi rozkázali raňajky. Bača bol ale inej mienky. Slnko je už vraj na púti a aj pánom hajdúchom treba vykročiť za povinnosťou a pôjde sa im zľahka. Andrej so svojimi druhmi ich v spánku odbremenil od záťaže drábskej zbroje. Pandúri sedeli na pažiti ako kôpka nešťastia. No na Vígľaš sa naprázdno vrátiť nemohli. Čo si teraz počnú? Bača im ponúkol, že ich vezme do služby. Vraj nikdy predtým ani potom nemali ovce vzácnejších pastierov ako keď pod Poľanou valasili vígľašskí drábi.

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

 • kveta čerňanská
 • 19.01.2021 16:36
 • Vígľašský zámok


Obdivuhodné, čo ste dokázali. Slovensko je bohatšie o ďalší klenot. A bola to beznádejná ruina,


 • NATI
 • 08.06.2016 21:07
 • Vígľašský zámok


SUPER tešila som sa PEKNEPoužité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, NEŠPOR J., Zrúcaniny Stredného Slovenska. Bratislava : Gu100 2006, WEB: www.grandviglas.com, sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Vígľašský zámok


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu