Pustý hrad Zvolen

Pustý hrad, jeden z najstarších ranostredovekých hradov na Slovensku, je situovaný v dvoch výškových úrovniach (dolný a horný hrad) okrajového pásma Javoria nad Zvolenskou kotlinou, na okraji mesta Zvolen.

zrúcanina hradu / 569 m


SK | EN


hore

Zvolen, Banskobystrický kraj

N48° 33' 22.61",  E19° 06' 31.98"


Zolum, Zoulum, Zoulum, Zolyo, Starý Zvolen

Prístup - Pustý hrad Zvolen

Trasa 1: Z centra mesta Zvolen sa dostaneme na Dobronivskú cestu, ktorá potom prechádza do ulice Pod dráhami. Náročnejší a dlhší výstup na Pustý hrad začína hneď na začiatku ulice Pod dráhami, kde popri zberných surovinách pôjdeme ešte nejaký kus autom, ktoré neskôr popri ceste odstavíme. Odtiaľ peši alebo bicyklom nasledujeme modrú turistickú značku cez Sedlo Veľký vrch až k hornému hradu.

Čas 1:20 h Profil +255m/-42m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: K náročnejším trasám patrí aj cesta od rázcestníka za Zimným štadiónom. Pokračujeme ďalej po ulici Pod dráhami, až kým neminieme Zimný štadión a za ním nájdeme odbočku, po ktorej autom prídeme až po rampu a zákaz vjazdu pre motorové vozidlá. Odtiaľ peši alebo bicyklom až k hornému hradu.

Čas 1:10 h Profil +263m/-42m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 3: Odporúčaná trasa je kúsok od spomínanej odbočky v trase č.2. Pokračujeme ešte pár metrov ďalej, až na pravej strane prídeme k väčšiemu parkovisku. Modrá trasa začína hneď oproti parkovisku drevenými schodmi a kľukatou cestou nás dovedie najprv k dolnému a potom k hornému hradu.

Čas 1:00 h Profil +259m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 4: Od parkoviska pokračujeme ešte hodnú chvíľu ďalej, až kým sa cesta nerozdvojuje. Pôjdeme vľavo popri informačnej tabuli k rázcestiu Červený Medokýš a tu zaparkujeme. Odtiaľ pokračujeme peši a pri najbližšom rázcestí odbočíme vľavo a potom sa napojíme na modrú trasu až k hornému hradu.

Čas 1:25 h Profil +305m/-63m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 5: Prístup z Neresnice, po zelenej trase popri reštaurácii pri hlavnej ceste, kde zaparkujeme. Ďalej popod železničný most až k rázcestiu Pod Veľkým vrchom. Odtiaľ po modrej cez Sedlo Veľký vrch až k hornému hradu.

Čas 1:10 h Profil +282m/-25m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Zvolenský hrad - 2.3 km, Dobrá Niva - 5.9 km, Hronsek - 10.8 km, Vígľaš - 14 km, Dolná Mičiná - 15.4 km, Šášov - 15.6 km, Dúbravica - 18.1 km, Žiar nad Hronom - 18.3 km, Nový zámok - 19.3 km, Starý zámok - 19.3 km

Interiér a exteriér

Hrad pozostával z dvoch častí, Dolného a Horného hradu, ktoré môžeme navštíviť i dnes. Za posledné roky archeológovia vykonali množstvo práce a vďaka tomu sa hradby Pustého hradu stali jedným z najrozsiahlejších v Európe. Archeologický výskum na Hornom hrade dokázal existenciu staršieho kamenozemného valu na ktorom bola postavená stredoveká hradba. Výskum na Dolnom hrade zas preukázal existenciu staršieho kamenozemného pravekého valu pod západnou líniou stredovekého opevnenia.

Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom hrade je veža komitátneho hradu z konca 12. stor. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa nachádza na najvyššom mieste hradného kopca – na kóte 571 m. n. m. O niečo mladšia je kráľovská obytná veža na o sto metrov nižšom Dolnom hrade. Po tatárskom vpáde vzniklo na Pustom hrade rozsiahle opevnenie so spojovacím múrom dlhým 206 metrov. V 13.st. vzniká druhá veža na Hornom hrade a koncom 13.storočia bola k vstupnej bráne Horného hradu pristavaná štvorpodlažná veža. Severovýchodne od obytnej veže bola vybudovaná obranná veža a k nej prislúchajúca priečna hradba. Takto vzniklo predhradie pri vybudovaní ďalšieho hradu ako samostatnej obrannej a obytnej jednotky v rámci Horného hradu. Župný hrad z konca 13.st. bol vstavaný do jeho severného cípu. Disponuje samostatným opevnením, palácom, predpalácovým objektom, cisternou a celé nádvorie bolo upravené pomocou terás.Pustý hrad Zvolen - pôdorys

Pôdorys - Pustý hrad Zvolen


Legenda k pôdorysu:
1a - horný hrad, 1b - dolný hrad, 1 - hranolová kamenná obytná veža, 2 - kamenná hradba, 3 - brána v štvorhrannej veži, 4 - obytná kamenná veža, 5 - priečna hradba, 6 - kovolejárske dielne, 7 - obdlĺžniková bašta, 8 - Dončova časť hradu, A - priečna hradba v Dončovom hrade, B - vstupná bránová veža, C - staršia budova pristavaná k hradbe, D - palác, E - cisternový objekt, F - ďalšie vstavané objekty

Fotogaléria

2016

 • Pustý hrad Zvolen-Vstup do dolného hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Nádvorie dolného hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na dolný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na dolný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Veža dolného hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na dolný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na dolný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Cesta k hornému hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Schody k hornému hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Dončova časť hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Vstupná brána horného hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Vstupná brána horného hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Vstupná brána horného hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad
 • Pustý hrad Zvolen-Veža komitátneho hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Veža komitátneho hradu
 • Pustý hrad Zvolen-Pohľad na horný hrad

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Pustý hrad Zvolen-história
 • Pustý hrad Zvolen-história
 • Pustý hrad Zvolen-história
 • Pustý hrad Zvolen-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Pustý hrad Zvolen-Pustý hrad v r.2003 - Poslal: Jozef
 • Pustý hrad Zvolen-Zalesnený dolný hrad ešte pred výskumom v r.2003 - Poslal: Jozef
 • Pustý hrad Zvolen-Pustý hrad v r.2003 - Poslal: Jozef

Pošlite nám vaše fotografie - Pustý hrad Zvolen

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hrad bol postavený na kráľov príkaz a predstavoval správne stredisko zvolenského veľkokomitátu. Prvým, k r.1222 listinou doloženým županom bol Ditrich, Synkov syn. Tatársky vpád v r.1241 bol zrejme motiváciou pre výstavbu kamennej hradby, ktorá vytvorila refúgium. Vývoj neskôr pokračoval postavením bašty a priečnej hradby, ktorá oddeľovala severnú časť hradu. Hlavnú premenu hradu znamenalo vytvorenie samostatnej časti na severnom konci hradnej dispozície. Stavebná činnosť spadá do funkčného obdobia komesa Demetera Balassu a jeho významného synovca magistra Donča.

Hrad bol ale dobytý vojskom Karola Róberta z neapolskej vetvy rodu Anjouovcov, a hrad ovládal istý čas aj Matúš Čák. Dobytie však vyvolalo ešte intenzívnejšie pokračovanie opevňovacích prác, keď spevnili aj starší donjon. Dolný hrad bol o niečo skromnejší, no oba hrady spájala umelo vyvýšená komunikácia na korune murovanej terasy, možno i múru. Pravdepodobne i dolný hrad bol súčasťou výstavby refúgia z polovice 13.storočia.

Územie podliehajúce hradu sa v 30. rokoch 14. storočia zmenšilo rozčlenením komitátu a utvorením Zvolenskej stolice. Novým sídlom panovníkov pri ich pobytoch vo Zvolene sa stal zámok (gotický kastel) vybudovaný v susedstve mesta. Starý hrad naďalej slúžil úradníkom, vojakom i remeselníkom.

Význam hradu opätovne vzrástol v polovici 15. storočia. Zvolen s priľahlým regiónom vtedy kontroloval český veliteľ Ján Jiskra, zastupujúci v Uhorsku práva ovdovenej kráľovnej Alžbety. Počas bojov medzi znepriatelenými stranami napadol Jiskrov najväčší rival Ján Hunyadi aj Zvolen. Na sídlo Jána Jiskru zaútočil v rokoch 1447 a 1451. Nevieme však, či dobýjal hrad, alebo zámok. V r.1450 horný hrad vyhorel. Vojnové udalosti a náročná údržba zrejme prispeli k spustnutiu starého Zvolenského hradu v závere stredoveku. K čiastočnému obnoveniu jednej z funkcií hradu došlo v čase osmanského ohrozenia. Starý hrad slúžil na pozorovanie okolia a vysielanie varovných signálov pred nepriateľskými vojskami. Prítomnosť hliadky na hrade podporila vartovka, novovybudovaná strážna veža. O jej výstavbe sa rozhodlo v roku 1564. Po ukončení osmanských nájazdov v 17. storočí hrad stratil strategický význam.

Od r.2009 prebiehal archeologický výskum na dolnom hrade a v priebehu ďalších rokov i hornom hrade. Boli odkryté rozsiahle múry hradu, prebehla sanácia veží či iných objektov a dnes už Pustý hrad patrí svojimi múrmi k jedným z najrozsiahlejších hradov Európy.

Povesti a legendy

Panovačný kastelán

Na Pustom hrade kedysi rozkazoval panovačný, zlostný kastelán. Všetci sa ho báli. Ešte aj slobodní rybári od Hrona a od Slatiny zutekali pred jeho hnevom. V osade zostal iba staršina, aby svojou neústupnou prítomnosťou zachoval rybárom výsady. Prikutého cez pás ku skale ho nevládali odtrhnúť ani drábi. Kastelán na hrade besnel. Skokom sa pustil dole strminou, aby potrestal toho, kto sa mu opovážil vzdorovať. Stačilo pokĺznutie na príkrej skale a s tyranom bol amen. V tej chvíli sa ozval hrmot, akoby šľahlo tucet hromobleskov. To padli hradby prekliateho hradu. Na rieky sa vrátil slobodný rybolov a osadníci žili šťastne, držiac vo veľkej úcte bielovlasého kmeťa, ochrancu svojich práv.

Zakliaty mních

V rozvalinách Pustého hradu straší samojediný mních. Pocestným núka cennosti, vábi ich do pivníc. Kto sa dá zlákať preludom zlata, toho už neopustí túžba po mamone a nikdy neokúsi okamih šťastia.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, NEŠPOR J., Zrúcaniny Stredného Slovenska. Bratislava : Gu100 2006, WEB: www.pustyhrad.com, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Pustý hrad Zvolen


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu