hrádok Hatné

Nepatrné zvyšky muriva hrádku v rokline vápencového skalného brala s umiestneným dvojkrížom v obci Hatné, v polohe Hrádok, v dolnej časti Marikovskej doliny, na pravom brehu Marikovského potoka

zrúcanina hradu / 327 m


SK | EN


hore

Hatné, Trenčiansky kraj

N49° 11' 37.23",  E18° 22' 21.30"


Hathna, Hatne, Hatna

Prístup - hrádok Hatné

Obec Hatné sa nachádza SZ od Považskej Bystrice. Ak prichádzame do obce z Udiče, prejdeme obcou po ceste č.1977, minieme miestne potraviny a pri autobusovej zastávke odbočíme vľavo na smer Klieština. Mostíkom prejdeme ponad Marikovský potok a hneď za ním už je odbočka na poľnú cestu vpravo. Tu popri ceste pri stanovisku odpadu, alebo aj na okraji poľnej cesty zaparkujeme. Odtiaľ peši pokračujeme po poľnej ceste. Po asi 300m sa cesta rozdeľuje. na hradný vrch môžeme vyjsť aj zľava, no odporúčame pokračovať ešte pár metrov rovno a potom vľavo cik-cakovite na kopec, kde sú zdola medzi dvomi skalami badateľné zvyšky múrov.

Čas 10 min Profil +21m/-11m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Jasenica - 5.7 km, Považský hrad - Bystrica - 8.2 km, Bytčiansky zámok - 13.9 km, Lednica - 14.9 km, Súľov - 15.5 km, Súľov-Hradná - 17.1 km, Kotešová - 17.2 km, Horovce - 18.1 km, Hričov - 18.1 km

Interiér a exteriér

V Hatnom sa nachádzajú dve lokality, vzdialené od seba asi 80 m. Väčší hrádok je typickým príkladom hradiska, vybudovaného na skalnom ostrohu a jeho osídlenie je staršie ako má menší hrádok. Menší hrádok leží na pravej strane Marikovského potoka a na rozdiel od vačšieho hrádku, sa tu zachovali zvyšky muriva. Poloha menšieho hrádku je tvorená skalným bralom z vápenca, ktoré bolo v minulosti narušené ťažbou kameňa v kameňolome. Vznikol tu 20 m vysoký skalný kužeľ s malou vrcholovou plošinou. Na oboch hrádkoch sa našli jemnozrnné črepy, čierne na povrchu i na lome, slabo vypálené. Ďalším nálezom bolo pomerne ojedinelé nekom­pletné jadro gastropóda patriace pravdepodobne rodu Pleurotomaria a 3 kusy zubov žraloka Sphenodus sp., rodu známeho od spodnej jury až do paleocénu.

V roku 2016 našli fragment kamenného muriva v priestore medzi dvoma skalami, ktoré tvoria prirodzený tektonický zlom. Fragment múru je z kamenného riadkovaného muriva o dĺžke 1.2 m, ako pojivo bola použitá sivobiela vápenná malta. Na skalnom temene Hrádku sa nachádzajú tiež fragmenty malty, z čoho sa dá usúdiť, že tam stála stavba s murovanými konštrukciami, ktorá je takmer úplne deštruovaná až na spomenutý fragment múru. Na svahoch predmetného náleziska sa nachádzajú rovnako kúsky malty, ale aj väčšie kusy lomového kameňa so stopami vápennej malty, miestami rozptýlené takmer po úpätie kopca. Význam nálezu fragmentu múru a murovaných architektúr spočíva v tom, že doteraz sa v odbornej literatúre na predmetnom nálezisku predpokladal len hrádok s drevozemnou konštrukciou.

Fotogaléria

2021

 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Pohľad na objekt
 • hrádok Hatné-Fragment muriva
 • hrádok Hatné-Fragment muriva

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrádok Hatné-Janšák 1930 (IV. Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici)
 • hrádok Hatné-2016 (Peter Schreiber, IV. Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici)
 • hrádok Hatné-Umelecká predstava (Bohuš Šikulínec, www.hradiska.sk)

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - hrádok Hatné

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Prvou zachovanou písomnou zmienkou o obci Hatné a o celej Marikovskej doline vôbec je donačná listina, vydaná Karolom Róbertom v roku 1321, no osada Hatné už zrejme existovala aj sto rokov predtým. V obci sa nachádzajú dva významné objekty - dve opevnenia v polohe Hrádok, umiestnené severne od obce po oboch stranách Marikovského potoka. Obe však boli narušené ťažbou kameňa. História opevnení siaha hlboko do minulosti, ešte pred prvú písomnú zmienku o obci.

Zachovalejší z hrádkov sa nachádza na ľavej strane potoka, hoci sa v súčasnosti žiadne nadzemné zvyšky nezachovali. Najstaršie nálezy keramiky hovoria o živote na tomto opevnení už v dobe kamennej. Vtedy tu žil ľud s kultúrou kanelovanou. Osídlenie pokračovalo o niečo neskôr v dobe bronzovej a železnej (halštadskej) sídlil na hrádku a jeho blízkom okolí ľud lužickej kultúry. Ďalšia etapa osídlenia pokračovala až po príchode Slovanov, kedy tu vzniklo opevnenie slovanských predkov. Trvalo len krátko a jeho pokračovanie v stredoveku možno spojiť so vznikom osady Hatné.

Prvý známy predok miestneho zemepána Juraja z Hatného, Kilián, dostal už v roku 1321 od kráľa Karola Róberta Hatné, Prosné a Marikovú. A zrejme vtedy tu dal vybudovať stredoveký hrádok, ktorý slúžil aj jeho potomkom. Juraj, významný feudál z rodu Hatňanských, ktorý na hrádku zrejme neskôr sídlil, získal v roku 1436 od kráľa Žigmunda za svoje verné služby zámok Budatín. Pravdepodobne vtedy rod Hatňanských opustil hrádok a presunul sa na Budatínske sídlo.

Pôvodný rozsah ani vzhľad hrádku nie je známy, keďže jeho podstatnú časť zničil kameňolom a miestni obyvatelia. Zostáva len predstava o jeho histórii z písomných záznamov a stredovekých nálezov, ktoré sa tu našli.

Dlho sa predpokladalo, že sa jednalo o hrádok s drevozemnou konštrukciou. Až v roku 2016 upozornil pri spoznávacom výlete Mgr. Art. Ivan Pecháček na fragment kamenného muriva v rokline medzi dvoma skalami, čím sa potvrdila existencia kamenného stredovekého opevnenia na pravej strane potoka.

Povesti a legendy

Kožený most

Z rozprávania vyplýva, že oba hrádky spájal kedysi kožený most. To ale odporuje faktu, že hrádky neboli ani v jednom z období osídlené súčasne. Spojenie mostom je preto málo pravdepodobné.

Užitočné informácie

Lokalita je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.hradiska.sk, hatne.sk/obec/historia/, IV. Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 2017, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrádok Hatné


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu