zámok Topoľčianky

Klasicistický zámok postavený na mieste gotického vodného hradu, severne od Zlatých Moraviec pod úpätím Tribeča.

Počasie Topolčianky

hore

Topoľčianky, Nitriansky kraj, 214 m n.m.

N48° 25' 17.41",  E18° 24' 46.46"


Topolchen parvum, Kistapolcsány

Prístup a okolie

Cez obec Topoľčianky prechádza Hlavná ulica. Približne v strede obce sa križuje s ulicou Machulinská. Hneď oproti nej je pomerne veľké parkovisko, kde môžeme odstaviť auto a odtiaľ sa vyberieme doľava, potom cez cestu až do areálu parku popri Športovej ulici, kde sa zámok Topoľčianky nachádza.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Hrušov - 6.4 km, Skýcov - 9.1 km, Živánska veža - 9.2 km, Čierny hrad - 10.6 km, Hronský Beňadik - 13.7 km, Gýmeš - 14.1 km, Oponický hrad - 19.1 km, Horné Lefantovce - 19.5 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Zámok dnes slúži ako múzeum so zachovalým dobovým interiérom, zámockou knižnicou, obsahujúcou viac ako 14 000 zväzkov a zbierkami keramiky a porcelánu. Tri renesančné krídla zámku s manzardovou nadstavbou slúžia v súčasnosti ako hotelová časť.

Múzeum sa nachádza v klasicistickom krídle, a prezentuje historický nábytok a bytové doplnky, vrátane kobercov, vyšívaných orientálnych závesov, obrazov, keramiky, hodín, a tiež aj zbrane. Všetky exponáty tu pri svojom odchode v októbri 1918 zanechali poslední majitelia – arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I. V päťdesiatych rokoch boli exponáty premiestnené do salónov podľa rovnakého slohu a historického obdobia, čím vznikli čisto renesančné, barokové, rokokové, klasicistické a biedermeierovské expozície. Súčasťou areálu zámku je aj rozsiahly park v anglickom štýle, v ktorom sa zachoval aj klasicistický skleník. Súčasťou komplexu je aj jazdiareň s presláveným chovom koní v národnom žrebčíne, založenom v roku 1921.

Pôdorys - zámok Topoľčianky


K tomuto objektu nie je dostupný pôdorys. Máte pôdorys k dispozícii? Napíšte nám

Fotogaléria

2018

 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt
 • zámok Topoľčianky-Pohľad na objekt

Na uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva © hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • zámok Topoľčianky-história
 • zámok Topoľčianky-história
 • zámok Topoľčianky-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - zámok Topoľčianky

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Obec Topoľčianky sa prvý raz spomína v listine obchôdzky majetkov nitrianskej kapituly z r.1293 pod názvom TOPOLCHEN PARVUM. Zakladateľom rodu pánov z Topoľčianok bol comes Július Hoslav (Haslav), ktorý sa spomína aj v súvislosti s vlastníctvom vtedajšieho hradu, predchodcu dnešného zámku. Neskôr s titulom gróf prijal aj meno Topoľčiansky.

Na mieste súčasného zámku stál pôvodne gotický vodný hrad a neskôr renesančná pevnosť. Od roku 1561 boli Topoľčianky takmer 200 rokov sídlom Tekovskej župy a pevnosť hrala dôležitú úlohu v obrane proti Turkom. Vtedajší jej majiteľ Ján Topoľčiansky, ju dal prestavať na starých základoch.

V polovici 17. storočia uskutočnil poslednú väčšiu stavebnú úpravu renesančného zámku gróf Ladislav Rákóczi s manželkou Alžbetou Bánffy. Z tohto obdobia sa zachoval ich aliančný erb nad východnou bránou vstupu do zámku s latinským nápisom z roku 1662. Mali dve dcéry, Annamáriu a Alžbetu, vydatú za Erdödyho. Skutočnosť, že Alžbeta Rákóczi-Erdödy sa už ako vdova presťahovala do blízkeho hradu Hrušov, využil jej blízky príbuzný František H. Rákóczi a nasťahoval sa aj s vojskom do uvoľneného topoľčianskeho zámku. Ako vodca bojoval na strane kurucov vo vzbure proti cisárovi. V auguste 1708 cisárske vojská vzbúrencov porazili. Cisársky generál Heister vstúpil do Topoľčianok. Rákóczimu sa podarilo utiecť a vo vyhnanstve v Turecku v roku 1735 zomrel. Smrťou Alžbety Rákóczi-Erdödy v roku 1707 vymrel rod topoľčianskych Rákócziovcov i Erdödyovcov. Celý majetok prepadol v prospech kráľa Jozefa I. Habsburgského. Bohatý knieža Coburg panstvo odkúpil v roku 1710, ale na jeseň v roku 1711 ho predal grófovi Karolovi Zichymu. Ten dal labancami zničenú pevnosť opraviť, rovnako aj gotický kostolík a faru. Zichyovci v roku 1742 za vlády kráľovnej Márie Terézie odpredali zámok spolu s panstvom grófovi Adamovi Keglevichovi z uhorskej vetvy chorvátskeho šľachtického roku de Buzin. Keglevichovci vlastnili zámok až do roku 1890. Tretí tunajší gróf Ján Keglevich, tekovský župan, dal začiatkom 19. storočia zbúrať južné renesančné krídlo a v rokoch 1818 – 1825 postavil na jeho mieste klasicistický trakt podľa projektu viedenského architekta Alojza Pichla. Toto klasicistické krídlo zámku sa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku.

zámok bol aj letným sídlom Habsburgovcov, po prvej svetovej vojne slúžil ako prezidentské letovisko. Nad renesančným traktom boli nadstavané manzardové apartmány pre prezidentských hostí a návštevníkov. Medzi hostí patril napr. aj prvý prezident ČSR T.G.Masaryk, ale aj Antonín Zápotocký.

Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku a bytových doplnkov, ako obrazov, starých hodín, keramiky, kobercov, vyšívaných orientálnych závesov, zbraní. Všetok mobiliár zámku je pôvodný tak, ako ho tu zanechali poslední šľachtickí majitelia zámku a panstva – arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou arcivojvodkyňou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I., pri svojom odchode zo zámku v októbri 1918.

Tri renesančné krídla zámku s manardovou nadstavbou slúžia v súčasnosti ako hotelová časť. Ich prízemné časti slúžia ako jedálenské a spoločenské miestnosti. Pozornosť návštevníkov púta aj zámocká knižnica, založená grófom Jánom Keglevichom. Súčasťou zámku je Zámocká kaplnka, vystavaná v r.1662 v severozápadnej bašte.


Povesti a legendy

Biela pani

Alžbeta Rákóczi sa v 13-tich rokoch vydala za svoju lásku Adama Erdödyho, ten však zakrátko zahynul v bitke s Turkami. Druhýkrát ju vydali za jeho brata Juraja, ktorý však už nemal Adamove morálne kvality. Alžbeta stále nosila biele šaty, pretože biela bola kedysi farbou smútku. Z nešťastného manželstva sa utiekala k náboženstvu a dobročinnosti – vybudovala sirotinec, nemocnicu, pomáhala ľuďom. Od nešťastia jej puklo srdce a doteraz blúdi po topoľčianskom zámku a hľadá svoju lásku. Najviac ju tu cítiť večer, jej obľúbené miesto je kaplnka a arkádové chodby.


Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: PISOŇ Š. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Martin : Osveta 1977, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: www.zitava.sk, sk.wikipedia.org, www.zamok-topolcianky.sk, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

zámok Topoľčianky


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu