hrad Breznica

Zvyšky hradu na zalesnenom andezitovom vrchu Hrádok v okrajovej časti Štiavnických vrchov, nad obcou Tekovská Breznica

zrúcanina hradu / 445 m


SK | EN


hore

Tekovská Breznica, Banskobystrický kraj

N48° 22' 42.04",  E18° 37' 40.39"


Berzenche, Berzencze, Breznitz, Březnice, Berzence, Barsberzence

Prístup - hrad Breznica

Trasa 1: V obci Tekovská Breznica sa dostaneme k miestnemu cintorínu, pri ktorom je priestranné parkovisko. Odtiaľ sa peši vyberieme cestou popri cintoríne (zelená TZT), až onedlho vstúpime do lesa. Tu zelená trasa pokračuje vpravo a rovno je stará pôvodná cesta k hradu, ktorá je veľmi strmá a neudržiavaná. Preto nasledujeme vpravo zelenú trasu po okraji lesa, ktorá nás asi za polhodinku dovedie k rázcestiu s prístreškom. Odtiaľ stúpame zelenou trasou vľavo lesom ešte zhruba 20 minút až k polohe Hrádok. Odtiaľ už len pár metrov vpravo a všimneme si pozostatky múrov Breznického hradu.

Čas 45 min Profil +231m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Od parkoviska pri cintoríne, rovnako ako v trase č.1, pokračujeme po zelenej trase takmer až k rázcestiu s prístreškom, avšak ešte pred ním vstúpime do lesa vľavo. Spočiatku stúpame takmer rovnobežne s vedľajšou zelenou trasou, potom sa táto neznačená trasa odkláňa doľava a cik-cakovite nás privedie až k rázcestiu Breznický hrad, kde sa napojíme na zelenú trasu a pokračujeme ešte pár metrov vpravo k polohe Hrádok a k pozostatkom múrov.

Čas 50 min Profil +237m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Hronský Beňadik - 6.4 km, Rudno - 6.9 km, Nová Baňa - 7.4 km, Pukanec - 7.6 km, Živánska veža - 12.6 km, Žarnovica - 13.5 km, Topoľčianky - 16.6 km, Revište - 17.4 km, Levice - 17.5 km, Hrušov - 18.6 km, Sitno - 19.3 km

Interiér a exteriér

Hrad bol pomerne rozsiahly a jeho tvar bol prispôsobený bralu, na ktorom sa nachádzal. Pozostával z dvoch hlavných častí. Pôvodné hradné jadro sa nachádzalo na najvyššie položenej JV časti hrebeňa a malo rozmery približne 50 x 30 m. Zachovali sa drobné nesúvislé zvyšky nadzemných múrov, no zreteľný je pozostatok pravidelne tvarovanej stavby. Prístup do jadra bol od SZ cez šijovú priekopu, ktorá ho delí od predhradia, ktoré zaberalo celú zvyšnú plochu vrcholového hrebeňa v dĺžke takmer 130 m.

Smerom na JZ sa zachoval zvyšok hranolovej bašty. SZ smerom od horného hradu sa tiahne jazykovitý skalný výbežok, na ktorom sú badateľné umelé zásahy. Na SZ konci tohoto predhradia sa nachádza priekopa. Ďalší jazykovitý výbežok sa tiahne JZ smerom a bol opevnený múrom s valcovou baštou na konci výbežku, ktorá kontrolovala vstup do hradu. Nižšie JZ smerom od valcovej bašty sa tiahne jazykovitý výbežok, kde sú badateľné trikrát priečne delené paralelné valy. Celý systém sa tiahne až na koniec výbežku, kde končí vo forme plošinky. Ochranu tohoto útvaru na západnej strane ešte posilňoval teraz už nevýrazný val.

V súčasnosti je okrem valov viditeľná dispozícia hradu v teréne a čiastočne zachovaný relikt prístupovej cesty v ohybe pod SZ predhradím. Zachoval sa aj fragment muriva SV steny, priľahlého severného nárožia a deštruované JV murivo - ktoré tvorili vežu. Prízemný fragment muriva je zrejme zvyškom hranolovej bašty.hrad Breznica - pôdorys

Pôdorys - hrad Breznica


Legenda k pôdorysu:
1 - horný hrad, 2 - kamenná hradba, 3 - dvorček, 4 - zvyšok muriva (bašta), 5 - šijová priekopa, 6 - plošiny predhradia, 7 - relikt prístupovej cesty, 8 - valcová veža, 9 - úseky s valovým opevnením, zakončené plošinkou

Zdroj: NEŠPOR J., Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny Stredného Slovenska

Fotogaléria

2021

 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt
 • hrad Breznica-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Breznica-Predpokladaná poloha hradu (Peter Gutek), NEŠPOR J. Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny Stredného Slovenska

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Breznica

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

O dobe vzniku hradu sa názory historikov odlišujú. Podľa P. Križka možno vznik hradu datovať ešte pred rok 1240, keď existovala obec aj hrad pod názvom Brezinche, pričom po tatárskom vpáde sa spomína iba hrad Berzenche. Podľa tejto teórie teda možno pripísať založenie hradu ostrihomskému arcibiskupovi, ktorý v roku 1260 zabral obec Breznicu od svätobeňadického opáta a kvôli tomu sa viedli spory.

Ďalší zdroj (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, s. 153) považuje za prvú hodnovernú správu o hrade Breznica až listinu z r. 1311 a maďarský historik E. Fügedi označil vznik hradu v rozmedzí 1283 až 1311, pretože v roku 1283 sa hrad ešte nespomína.

Hrad sa potom stal majetkom Matúša Čáka, ktorý ho v roku 1311 obsadil. Výhodná poloha hradu umožňovala kontrolu údolia Hrona, kadiaľ viedla významná komunikácia, predovšetkým do banských oblastí. Traduje sa, že Čák použil sapérsku techniku, ktorá spočívala v tom, že podkopali hradné múry, ktoré sa potom zrútili. Hrad však musel byť potom relatívne rýchlo opravený, keďže sa v roku 1313 už spomína ako castrum egregium, čiže významný hrad. Čák mal hrad v držbe asi 10 rokov a po jeho smrti sa vrátil späť do rúk arcibiskupa.

Predpokladá sa, že sa aj naďalej viedli spory arcibiskupa s opátstvom, čo zrejme súvisí s poškodením hradu, ktorý sa spomína v roku 1411 ako castrum fractum, teda poškodený.

V roku 1423 bol hrad prestavaný na gotickú pevnosť. Mal hranolovú vežu s obytným palácom, s vonkajším opevnením, ktoré uzatváralo hradné nádvorie.

Krátko po smrti kráľa Albrechta II. Habsburského obsadili hrad v roku 1441 vojská Jána Jiskru a neskôr, v roku 1471 vojsko poľského kráľa Kazimíra. Podľa iných prameňov však Mikuláš Bodok, breznický kapitán, prijal do hradu Čechov v r. 1464, pričom pustošil okolie spolu s nimi. Bolo to v čase sprisahania proti Matejovi Korvínovi. Po potlačení povstania kráľom Matejom sa hrad dostal do kráľovských rúk, na čele s kastelánom Bartošom z Hertvikoviec (Barhos de Herthquikovyer). Zrejme vplyvom vojenských udalostí však už význam hradu poklesol. Vyplýva to zo záznamu z roku 1475, keď sa spomína ako tvrdza - fortalitium.

Úplný zánik hradu možno predpokladať už na sklonku stredoveku, pretože pri plánovaní protitureckej obrany sa na sneme v roku 1564 ako jedno z navrhovaných strážnych miest uvádza len miesto starého hradu nad Breznicou.

Napriek týmto informáciám, Ján Bornemisza bez udania zdroja informácie tvrdí, že v r. 1660 hrad ešte stál. Bol síce poškodený, ale k bývaniu ešte súci. Súpis pamiatok uvádza, že hrad pretrvával do začiatku 18. storočia a že ho po r. 1711 ani nezbúrali. Vtedy však už asi bol hrad v ruinách. Neskôr boli kamene používané na stavbu domov v obci, čo výrazne urýchlilo proces zániku objektu.

V súčasnosti je okrem valov viditeľná dispozícia hradu v teréne, čiastočne zachovaný relikt prístupovej cesty, fragment muriva severovýchodnej steny a deštruované JV murivo. Zachoval sa aj fragment muriva, ktorý je zrejme zvyškom hranolovej bašty.

Povesti a legendy

Ako bol dobytý hrad Breznica Matúšom Čákom

Raz keď nepriateľské vojská dobíjali hrad Breznica, pekný vojak, vyzvedač, zviedol hradnú slúžku. Za jej pomoc pri dobíjaní hradu jej prisľúbil manželstvo. Dievčina s vidinou slobodnej budúcnosti privolila a urobila, ako jej kázal vojak. Na zahájenie útoku zažala sviečku na dobre viditeľnom mieste a dobre sa ukryla, aby sa jej nič nestalo. Útočníci začali podkopávať hrad. Naraz zahrmel strašný výbuch a časť múra sa zvalila. Kastelán so svojou rodinou a družinou ušli podzemnou chodbou. Posádku hradu útočníci premohli a stali sa pánmi hradu.

Pekný vojak skoro našiel driečne dievča. Pri odchode ho vzal so sebou, podľa daného vojenského slova. Avšak čin neostal nepotrestaný. Strhla sa medzi nimi hádka, v ktorej sa vojak tak rozhneval, že dievča zabil. Azda preto sa dnes neodporúča navštevovať toto miesto po zotmení, údajne tu totiž straší zakliata dievčina. Žeby to bola samotná zradkyňa?

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: NEŠPOR J., Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny Stredného Slovenska. Bratislava : Gu100 2006, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: www.zahoramizadolami.sk/hrad-breznica/, www.slovago.sk, sk.wikipedia.org Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Breznica


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu