Živánska veža

Zrúcanina stredovekej strážnej veže na západnom Slovensku v okrese Zlaté Moravce, na západnom okraji pohoria Pohronský Inovec pri obci Jedľové Kostoľany

strážna veža / 332 m


SK | EN


hore

Jedľové Kostoľany, Nitriansky kraj

N48° 27' 53.46",  E18° 31' 06.68"


Zbojnícka veža, Veža Turná, Turňa, Zsiványtorony

Prístup - Živánska veža

Zvyšky Živánskej veže sa nachádzajú v lesnom poraste popri ceste 1622 za Jedľovými Kostoľanmi v smere na Malú Lehotu. Zhruba 2km od odbočky k Jed. Kostoľanom sa nachádza popri ceste menší priestor vhodný na parkovanie. Odtiaľ sa vyberieme pár metrov naspäť a oproti informačnej tabuli, na protiľahlej strane cesty, už uvidíme kamenné schodíky a výstupovú cestu k veži. Stúpanie je mierne náročné, no netrvá viac ako 5 minút, keďže veža je takmer hneď pri ceste.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Nová Baňa - 5.2 km, Hrušov - 7 km, Skýcov - 8.4 km, Topoľčianky - 9.2 km, Breznický hrad - 12.6 km, Hronský Beňadik - 13.7 km, Rudno - 13.9 km, Žarnovica - 14.9 km, Revište - 16.3 km, Čierny hrad - 16.7 km, Veľké Uherce - 17.5 km, Klátova Nová Ves - 19.2 km, Pukanec - 19.6 km, Čereňany - 19.8 km

Interiér a exteriér

Veža sa skladala z niekoľkých podlaží, uvádza sa rôzne od štyroch až po šesť podlaží, v iných zdrojoch sa hovorí o veži 40 m vysokej, šesťposchodovej s vchodom na prvom poschodí. Ako stavebný materiál používali lámaný andezit, spojivom bola vápenná malta a riečny štrk. Tento materiál sa kvalitatívne zhoduje so stavebnou hmotou Hrušovského hradu, ba aj s jeho stavebnou technikou, čo nasvedčuje, že pochádzajú z 13. storočia. Jestvujú aj nepotvrdené dohady, že veža bola podzemne spojená s hradom Hrušov.

Dodnes je zachovaná severná časť, kde môžeme odčítať aj pôvodnú hrúbku muriva a umiestnenie okien. Hrúbka podzemného múra je 2,70 m. Každé podlažie je 4 m vysoké a na nich nechaný postupne 10 cm výpust, na ktorom boli položené dlážkové hrady. Vstup do veže bol na prvom poschodí a to z obranných dôvodov. Vchádzalo sa po rebríku, ktorý sa potom vytiahol. Na druhom poschodí sa zachovali dve strieľne a vyhladená interiérová omietka. Na treťom poschodí je štrbinová strieľna o rozmeroch približne 1 m x 15 cm. Predpokladá sa, že z posledného poschodia bola prístupná obranná pavlač, pretože sa našli zvyšky otvorov po drevených hradách.Živánska veža - pôdorys

Pôdorys - Živánska veža


Fotogaléria

2019

 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt
 • Živánska veža-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Živánska veža-história
 • Živánska veža-predpokladaná rekonštrukcia

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Živánska veža-Mária Víziková 2015
 • Živánska veža-Mária Víziková 2015
 • Živánska veža-Mária Víziková 2015

Pošlite nám vaše fotografie - Živánska veža

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Vznik veže sa predpokladá už na začiatku 13. storočia, okolo r.1280. Pravdepodobne ju dal postaviť Matúš Čák Trenčiansky. Skutočnosť, že veža bola vybudovaná tesne nad cestou, napovedá jej strážnu funkciu a súčasne upozorňuje na niekdajšiu dôležitosť komunikácie. Vzrast významu tejto cesty možno predpokladať v priebehu prvej polovice 14. storočia, keď došlo na území dnešnej Novej Bane k objavu veľkých ložísk zlata. A tak už v roku 1387, keď sa kráľovský hrad Hrušov stáva šľachtickým majetkom majstra Ladislava, dozvedáme sa o troch colniciach (Jedľové Kostoľany, Hostie a Žitava), ktoré patrili k hradu. Listiny umožňujú stotožniť Živánsku vežu práve so spomínanou colnou stanicou, pričom nás tiež informujú o jej aktívnej činnosti minimálne do konca 15. storočia.

Syntézou doterajších poznatkov môžeme teda Živánsku vežu zaradiť ku strážnym vežiam určeným na ochranu komunikácií a vyberanie poplatkov. Strážna veža spustla po zničení Hrušovského hradu po roku 1708.

Povesti a legendy

Povráva sa

Povesť o zbojníkoch, inak známych ako "živáni", ktorí sa tu vraj usalašili, hovorí: Neboli to len takí hocijakí zbojníci, ale vplyvní, a to predovšetkým ich zbojnícky kapitán. Všetko mal, len nie a nie nájsť tú správnu ženu - gazdinú. Raz mu však padla do oka nádherná dievčina, no tá bola nezlomná ani skala. Jej srdce už totiž patrilo inému - jazdcovi na čiernom koni, ktorý k jej okienku prichádzal pod rúškom noci. Kapitán však stále do nej dobiezdal, a tak ho odmietala čoraz viac. Prikázal teda svojim chlapom, aby dievčinu uniesli. Strach ju však neopantal, a tak niekoľko ráz z veže ušla. Došla však kapitánovi trpezlivosť, a tak ju spútal reťazou. Takou dlhou, že sa až k potoku dostala, aby mu mohla aspoň prať. A jedného dňa sa pred ňou zjavil známy čierny kôň a na ňom švárny šuhaj zo Skýcova. Reťaz rozťal a krásavicu vysadil na svojho tátoša. Neušli však do bezpečia, ale zamierili rovno smerom k veži. Tu bystrá dievčina položila sviečky pod sudy s pušným prachom a zanedlho ozvala sa rana ako z dela. Polovica veže rozpadla sa a pochovala divých zbojníkov.

Tak vraví povesť o zániku Živánskej veže. Predpokladá sa však, že jej rozlomenie do dnešnej podoby spôsobila gravitácia, no nevylučuje sa ani zemetrasenie či lúpežné a vojenské ťaženia. Našťastie, zvyšky z nej sa podarilo zachrániť vďaka dobrovoľníkom, ktorým nie je ľahostajný osud tajomnej zrúcaniny.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.dobrenoviny.sk, www.leustach.sk, jedlovekostolany.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Živánska veža


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu