Nová Baňa - Zámčisko

Archeologická lokalita, zvyšky múrov a zachované valy opevneného hradiska, asi 10 km západne od Novej Bane nad osadou Stará Huta a Bukovina, na strmom kopci pod najvyšším končiarom pohoria Pohronského Inovca – Veľkým Inovcom

zrúcanina hradu / 690 m


SK | EN


hore

Nová Baňa, Banskobystrický kraj

N48° 25' 33.01",  E18° 33' 26.24"


Seunich, Königsberg, Újbánya

Prístup - Nová Baňa - Zámčisko

Z Novej Bane sa dostaneme do obce Stará Huta. Prejdeme obcou a zhruba o 1 km prídeme k nenápadnej odbočke vľavo, hneď za autobusovou zastávkou Drozdovo. Pokračujeme pár metrov po síce rozbitej, ale schodnej ceste až k vodnej nádrži, kde sa cesta rozvetvuje. Tu môžeme zaparkovať. Od vodnej nádrže pokračujeme cestou vľavo - po zelenej trase, ktorá vedie až na Veľký Inovec. Stúpanie trochu dá zabrať, no po asi 500 m intuitívne odbočíme z tejto trasy doľava, kde je vidieť kvázi otvorený vstup do lesa. Stúpaním pokračujeme neznačenou cestou až na vrchol kopca, kde natrafíme na mohutné valy. Pokračujeme lesom ďalej vpravo po vrchole, na okraji polohy uvidíme zaujímavé skalné útvary a ešte ďalej zvyšky múrov v pôdoryse štvorca.

Čas 20 min Profil +140m/-7m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Živánska veža - 5.2 km, Hronský Beňadik - 9 km, Rudno - 10.2 km, Topoľčianky - 10.7 km, Hrušov - 11.3 km, Skýcov - 13.3 km, Žarnovica - 13.6 km, Pukanec - 14.7 km, Revište - 16.2 km

Interiér a exteriér

Zemný val hradiska s dľžkou 430 m bol zosilnený z vnútornej strany pevným kamenným vencom. Svedčí to o mohutnom fortifikačnom systéme, ktorý zo severnej strany tvorila priaznivá konfigurácia terénu. Val prechádza miestami na väčších úsekoch do kamennej konštrukcie a chránil celý areál, ktorý zaberal plochu asi 7 ha. Areál bol rozdelený na dve nerovnaké časti pozdĺžnym andezitovýrn skalným útvarom v smere sever—juh.

V západnej časti hradiska sa zachovali zvyšky 40—45 cm hrubých a 110 cm vysokých múrov stavby takmer štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 X 260 cm, ktoré sú postavené z plochých úlomkov andezitu z miestneho skalného útvaru, kladených nasucho. V bezprostrednej blízkosti vonkajšej strany valu sa zistili stopy kamenných základov dvoch podobných stavieb s približne rovnakým pôdorysom, umiestených po oboch stranách preryvu vo vale. Táto situácia zvádza k predpokladu, že ide o základy vežovitých strážnych zrubov z oboch strán pôvodného vstupu do areálu hradiska.

Fotogaléria

2021

 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt
 • Nová Baňa - Zámčisko-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Pošlite nám vaše fotografie - Nová Baňa - Zámčisko

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hradisko na kopci Zámčisko malo strategicky výhodnú polohu a umožňovalo ochranu úzkeho priesmyku, ktorým prechádzala cesta z Horného Požitavia do stredného Pohronia. Pôvodne sa predpokladalo, že toto pôvodne slovanské sídlisko malo praveký pôvod.

V roku 1969 prvýkrát lokalitu preskúmal a popísal Ján Filakovics. V múzeu v Novej Bani sa nachádzajú rôzne nálezy, o ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z areálu Zámčiska. V rokoch 1970 a 1971 sa v lokalite uskutočnil zisťovací výskum, ktorého cieľom bolo získať poznatky o charaktere osídlenia hradiska. Znova sa zameral 430 m dlhý val a poloha andezitového skalného útvaru, ktorý pretína hradisko a rozdeľuje ho na vyššie položenú západnú a nižšiu východnú časť. Skalný útvar je prerušený spomenutým úzkym priesmykom, ktorým prechádza cesta. Areál hradiska je veľmi nerovný a pokrytý pomerne hustým lesným porastom. Počas výskumu sa našla keramika patriaca do 10-13.storočia. Túto lokalitu je preto možné spájať s dobou Árpádovcov.

Začiatkom 20. storočia o hradisku zaznamenal niekoľko riadkov aj Elemér Soós vo svojom rukopise o uhorských hradoch a neskôr sa hradiskom rozsiahle zaoberal archeológ Mikuláš Kliský.

V západnej časti hradiska, v bezprostrednej blízkosti valu, sa zachovali zvyšky 40—45 cm hrubých a 110 cm vysokých múrov stavby takmer štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 X 260 cm, ktoré sú postavené z plochých úlomkov andezitu z miestneho skalného útvaru, kladených nasucho. V bezprostrednej blízkosti vonkajšej strany valu sa zistili stopy kamenných základov dvoch podobných stavieb s približne rovnakým pôdorysom, umiestených po oboch stranách preryvu vo vale. Táto situácia zvádza k predpokladu, že ide o základy vežovitých strážnych zrubov z oboch strán pôvodného vstupu do areálu hradiska.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Lokalita je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.hradiska.sk/2011/10/zamcisko-nova-bana.html, varak.hu, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Nová Baňa - Zámčisko


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu