hrad Hrušov

Zrúcanina hradu na strednom vrchole kremencového hrebeňa pohoria Tríbeč, asi 2,5km na juh od obce Skýcov

zrúcanina hradu / 478 m


SK | EN


hore

Hostie, Nitriansky kraj

N48° 28' 43.11",  E18° 25' 33.36"


Horsov, Hurusow, Hwrso, Horossow, Hurusou, Hrussó

Prístup - hrad Hrušov

Trasa 1: Najjednoduchšý prístup k hradu Hrušov je z parkoviska hneď pri hlavnej ceste medzi Topoľčiankami a Skýcovom. Je tu malá odbočka od cesty a hneď potom sa nachádza parkovisko, ešte pred zákazom vjazdu. Pri ceste v tomto bode sa nachádza aj autobusová zastávka. Od parkoviska pôjdeme skratkou cez les - červenou TZT - hneď pri informačnej tabuli. Trochu strmší začiatok nech vás neodradí, nie je to nič nezvládnuteľné. Z parkoviska však môžeme ísť aj pohodlnejšou o trochu dlhšou cestou okolo po asfaltke až k rázcestiu a odtiaľ pár metrov po zelenej TZT k hradu.

Čas 20 min Profil +138m/-8m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Ďalšou z možností prístupu je z obce Skýcov. Na začiatku obce (od Topoľčianok) môžeme odstaviť auto hneď pri prvom dome na menšom priestore pri ceste. Odtiaľ sa vyberieme úzkou cestičkou oproti popri rodinných domoch. Prejdeme cez kovovú bránu a pokračujeme po zelenej turistickej trase cez les. Po istom čase vyjdeme z lesa na lúku, kde síce môžeme pokračovať ďalej až po rázcestie Lúky pod Kruhom a napojiť sa ba dlhšiu červenú TZT, avšak cestu si môžeme skrátiť, ak ešte pred rázcestím hneď ako vyjdeme z lesa, pôjdeme vpravo a po chvíli opäť vstúpime do lesa v smere na hrad.

Čas 50 min Profil +114m/-39m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Skýcov - 2.8 km, Topoľčianky - 6.4 km, Živánska veža - 7 km, Čierny hrad - 9.9 km, Nová Baňa - 11.3 km, Klátova Nová Ves - 13 km, Veľké Uherce - 14.9 km, Gýmeš - 16.8 km, Šimonovany - 17.1 km, Bošany - 17.3 km, Hronský Beňadik - 17.8 km, Žabokreky nad Nitrou - 18.3 km, Breznický hrad - 18.6 km, Čereňany - 18.7 km

Interiér a exteriér

Areál hradu má približne oválny pôdorys a tvorí ho prvé a druhé predhradie a vnútorný hrad. Okolo hradného jadra sa nachádza masívna hradba. Menšie vnútorné nádvorie je z východnej stranky obstavané palácom a na opačnej strane sa nachádza budova so strieľňou. Na južnej strane vnútorného hradu je zvonku pristavená hradná veža s náznakom kruhovej cisterny. K vnútornému hradu prilieha prvé predhradie s vonkajšími hradbami a na južnej a východnej strane sa nachádza druhé predhradie.

O hrad sa stará občianske združenie Leustach. Na hrade už dlhé roky prebiehajú rekonštrukčné práce, stabilizovali sa múry a mnohé objekty, hrad je napriek tomu, že je ruinou, celkovo vo veľmi dobrom stave a pripravený pre turistov.hrad Hrušov - pôdorys

Pôdorys - hrad Hrušov


Legenda k pôdorysu:
1 - nádvorie horného hradu, 2 - pôvodný vstup, 3 - palácové krídlo, 4 - obranná veža s cisternou, 5 - prvé predhradie, 6 - nárožné bašty, 7 - západný renesančný palác, 8 - východný renesančný palác, 9 - vstupný priestor na horný hrad, 10 - delová bašta, 11 - hospodárska budova, 12 - druhé podhradie

Fotogaléria

2018

 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Hradná studňa
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Pohľad na objekt
 • hrad Hrušov-Poloha zaniknutej bránovej veže

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Hrušov-1830
 • hrad Hrušov-19.storočie
 • hrad Hrušov-história
 • hrad Hrušov-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Hrušov-2020 - Martina Menczelová
 • hrad Hrušov-2020 - Martina Menczelová
 • hrad Hrušov-2020 - Martina Menczelová
 • hrad Hrušov-2020 - Martina Menczelová
 • hrad Hrušov-2020 - Martina Menczelová
 • hrad Hrušov-2018 - Riso
 • hrad Hrušov-2018 - Riso

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Hrušov

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

O vzniku hradu nie sú vedené presné záznamy, no v listine z r.1293 sa nepriamo spomína cesta vedúca popod Horsov v klížskej listine, ktorá je však falzifikátom z obdobia okolo roku 1330. Prvá zmienka o hrušovskom kastelánovi Ladislavovi z rodu Péčovcov pochádza až z roku 1316, keď ho pre zradu väznil a mučil Matúš Čák. Keďže ešte v roku 1308 bol v Matúšových službách, historici predpokladajú Čákovcov ako staviteľov hradu. Hlavnou funkciou hradu bolo stráženie obchodnej cesty spájajúcej Požitavie s Ponitrím.

Po smrti Matúša Čáka v r.1321 hrad patril rodine Levických, neskôr sa dostal do rúk kráľovských kastelánov a po r.1369 mal niekoľkých dočasných vlastníkov alebo nájomníkov. Od roku 1387 sa hrad stáva šľachtickým majetkom.

Počas protikráľovského sprisahania v roku 1403, v čase, keď hrad násilne držali Kanizsaiovci, bol pod vedením Petra Forgácha násilne dobýjaný z novopostaveného opevnenia oproti hradu. Po r.1446 došlo k rozsiahlej obnove hradu za držby pánov zo Záblatia a neskôr z Topoľčianok. V r.1504 až 1550 hrad vlastnila zámožná rodina Salcerovcov zo Záblatia. Počnúc Jánom, príslušníci rodu používali prímenie Hrušovský. Ich zásluhou bol hrad lepšie opevnený a rozšírený o obytné priestory.

Hradu sa potom násilne zmocnili páni z Topoľčianok. V r.1554 sa Jurajovi a Tomášovi z Topoľčianok podarilo získať hrad do dedičného vlastníctva a navyše spojiť hrušovské a topoľčianske panstvo. Po vymretí rodiny Topoľčianskovcov od r.1615 uhorský kráľ Matej II. predal hrad Ladislavovi Petheovi. Neskôr sa sobášom jeho dcéry Anny s Pavlom Rákóczim v r.1624 majetky dostali do vlastníctva jedného z najvplyvnejších uhorských rodov.

Niekedy na začiatku 17. storočia docšlo k rozšíreniu juhovýchodného predhradia novou hradbou s ostrým nárožím, ktorú v r.1662 ukončil Ladislav Rákóczi.

V r.1708 počas protihabsburského povstania hrad dobylo cisárske vojsko a došlo k jeho zničeniu, aby už nemohol slúžiť povstalcom.

Rozpadávajúcu sa zrúcaninu stabilizovala až rozsiahlejšia konzervácia v rokoch 1928-30 z podnetu prezidenta T.G.Masaryka, ktorého pamätník je možné vidieť pri výstupe na hrad. Od r.2004 sa o záchranu hradu snaží občianske združenie Leustach, ktoré významnou mierou prispelo k jech konzervácii a stabilizácii.

Povesti a legendy

Povráva sa

Po prehratej bitke kurucov pri Trenčíne labanci sa dovalili k Hrušovu a vystrašená pani Rákóczi, stratiac rozvahu, vyskočila z okna veže. Dobrotivú paniu zachytili v lete anjeli a zratovanú ju ukryli neďaleko Topoľčianok. Vytkla si iba malíček.

Hrušovské poklady

V pivniciach pod zrúcaninami Hrušova boli v troch sudoch ukryté poklady. Jeden strážil obrovský rak, druhý had a na treťom sedel kohút. I raz sa vybral za cennosťami jeden pastier, ktorého kamaráti na povraze spustili do podzemia. Avšak keď si chcel z prvého suda nabrať zlaté peniaze, kohút spustil krik, had zlostne zasyčal a rak ozrutnými klepetami prestrihol lano, ktoré držalo obrovské závažie nad prvým sudom. To celou svojou váhou padlo na pastiera a rozmliaždilo ho na placku. Odvtedy sa do hrušovského podzemia už nikto neodvážil.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

 • Miška a Sofinka a Milena a Jaroslav
 • 06.07.2020 12:09
 • hrad Hrušov


6.7. 2020 jsme navštívili hrad. Je to moc pěkné prostředí, obdivujeme mravenčí práci všech co pomáhají a přejeme mnoho sil.


 • Martina Menczelová
 • 25.05.2020 15:40
 • hrad Hrušov


21.5.2020 sme boli pozrieť na hrade Hrušov. Krásne ho opravujete - urobili Ste kus poctivej práce a prekvapila nás aj veľkosť hradu. Ďakujeme za ten pekný zážitok a prajeme všetko dobré. Martina a Herbi


 • Aurel a Luka
 • 29.07.2019 20:27
 • Hrušov


Dnes sme boli pozriet zrucaninu hradu Hrušov, bolo to nadherne, aj napriek tomu ze ho akurat dobrovolnici opravovali...krasne prostredie, ticho a klud....odporucamePoužité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Kultúrne krásy Slovenska. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KOLLÁR D., LACIKA J. Od hradu k hradu 1.diel. Bratislava : DAJAMA 2017, WEB: www.leustach.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Hrušov


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu