hrad Lietava

Rozsiahla zrúcanina hradu na bralnom hrebeni Skaliek v Súľovských vrchoch, prislúchajúca obci Lietava.

zrúcanina hradu / 650 m


SK | EN


hore

Lietava, Žilinský kraj

N49° 09' 38.27",  E18° 41' 05.12"


Lytwa, Litwa, Lethawa, Liptua, Letavia, Lietawa, Lethavka, Lejtava, Zsolnalitva

Prístup - hrad Lietava

Trasa 1: V smere od Žiliny prejdeme cez Lietavskú Lúčku a v smere na Lietavu ešte pred obcou sa nachádza časť Lietava-Majer. Tu odbočíme doľava na cestičku, kde je úzky mostík ponad potok. Prejdeme mostíkom a na ľavej strane nájdeme menšie parkovisko. Odtiaľ potom peši pokračujeme ďalej po ceste (modrá TZT), ktorá sa za posledným domom mení na poľnú cestu. Po nej sa vydáme lúčnou dolinou do sedla pod hradom. Zo sedla vedie mierne doprava úzky chodník. Miernym stúpaním pretneme zalesnený svah a prídeme na rázcestie pod Cibuľníkom, pod ktorým sa z ľavej strany pripája strmý chodník označený zelenou značkou. Z tohto miesta vedie na hrad menej náročná lesná cesta.

Čas 40 min Profil +232m/-44m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Z opačnej strany, z Lietavskej Svinnej po zelenej TZT, ktorá je sčasti pomerne strmá. Zaparkovať môžeme pri kultúrnom dome blízko Obecného úradu, odtiaľ rovno po ceste (kostol máme po ľavej strane). Po chvíli odbočíme vpravo a vzápätí vľavo cez lúku, neskôr cez les až na hrad.

Čas 45 min Profil +206m/-66m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 3: Dlhšia trasa z Podhoria, kde môžeme zaparkovať na námestí pri obchode a odtiaľ po modrej trase až na hrad.

Čas 1:25 h Profil +211m/-40m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Súľov-Hradná - 7.2 km, Hričov - 7.4 km, Súľov - 7.5 km, Budatínsky zámok - 9.2 km, Divinka - 10.3 km, Kotešová - 10.9 km, Bytčiansky zámok - 11.3 km, Nededza - 12.8 km, Strečno - 13 km, Starhrad - 13.9 km, Krasňany - 16 km, Považský hrad - Bystrica - 16.6 km, Jasenica - 17.4 km, Trebostovo - 20 km

Interiér a exteriér

Jadro hradu tvorila veľká hranolová veža, situovaná čelom k šiji prístupového hrebeňa. Severne od nej bolo opevnené nádvorie horného hradu s palácom a ďalšími objektmi. Hradné opevnenie sledovalo členitý tvar terénu. Na jeho východnej strane umiestnili gotickú kaplnku. Jadro hradu obklopuje prvé veľké predhradie na S a Z. Prístupné bolo hranolovou vstupnou vežou s bránou. Na JV od nej stojí veľká obytná budova s oblým nárožím s kamenným rámovaním a reliéfom erbu. Na severozápadnom nároží postavili veľkú okrúhlu baštu a na SV valcovitú vežu. Na tomto nádvorí sa nachádzali obytné a hospodárske budovy. Druhé predhradie chránilo areál od S a Z. Prístupné bolo ďalšou veľkou hranolovou vežou s padacím mostom a jeho bezpečnosť zvyšovala i priekopa. Predhradie spevňovala polygonálna bašta (SZ) a oblá veža (SV).

Hradné múry jednotlivých objektov stoja dodnes do značnej výšky. Majú zachované otvory okien, prípadne vstupov a architektonických detailov, kamenné profilované konzoly bývalého arkiera, oblúčikové atiky, delové a kľúčové strieľne, miestami aj časti profilovaných ostení. V priestoroch bývalej kaplnky sa zachovali nábehy kamenných gotických rebier a na niektorých múroch zvyšky omietok. O aspoň čiastočnú sanáciu a konzerváciu hradu sa pokúša občianske združenie, ktoré v roku 2008 získalo hrad do vlastníctva.



hrad Lietava - pôdorys

Pôdorys - hrad Lietava


Legenda k pôdorysu:
1 - horný hrad, 2 - veža pri vstupe do horného hradu, 3 - kaplnka, 4 - prvé predhradie, 5 - pôvodne vežovitá brána, 6 - obytná veža, 7 - bašty prvého predhradia, 8 - studňa, 9 - druhé predhradie, 10 - vstupná veža, 11 - polkruhový bastión, 12 - polygonálny bastión

Fotogaléria

2012

 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Vstupná brána
 • hrad Lietava-Druhá brána vstupnej veže
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Nádvorie prvého predhradia
 • hrad Lietava-Vstup do horného hradu
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad
 • hrad Lietava-Pohľad na hrad

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Lietava-1909
 • hrad Lietava-1930
 • hrad Lietava-1935
 • hrad Lietava-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Lietava-Poslala: Viera
 • hrad Lietava-Poslala: Viera
 • hrad Lietava-Poslala: Viera
 • hrad Lietava-Poslala: Viera

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Lietava

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hrad pravdepodobne postavil rod Balassovcov v druhej polovici 13.storočia ako administratívne a vojenské centrum. V rokoch 1300-1321 hrad obsadil Matúš Čák Trenčiansky a po jeho smrti ho obsadilo kráľovské vojsko. V r.1360 dostal hrad do daru od kráľa Ľudovíta Veľkého Štefan Bebek, krajinský sudca, za jeho vojenské služby. Nový kráľ Žigmund Luxemburský však v r.1393 Bebekovcom pre zradu Lietavu odobral. V nasledujúcom období sa na hradnom panstve vystriedalo niekoľko držiteľov. Boli to predovšetkým Stiborovci a spríbuznení poľskí šľachtici. V r.1474 kráľ Matej Korvín daroval hrad svojmu vojenskému veliteľovi Pavlovi Kinizsimu, ktorý Lietavu podstatne opevnil a rozšíril.

Okolo r.1490 dostal hrad do zálohu Štefan Zápoľský, ktorý ho v r.1495 získal do dedičného vlastníctva. Jeho syn Ján Zápoľský daroval zdedený hrad bratom Petrovi a Mikulášovi Kostkovcom, ktorí Lietavu ubránili pred útokmi vojsk druhého kráľa Ferdinanda I. Habsburského . Mikuláš Kostka hrad ešte zlepšil a uchránil ho aj pred nárokmi Báthoryovcov. Po jeho smrti v r.1558 celé hradné panstvo prešlo do vlastníctva Mikulášovho zaťa Františka Thurzu. Thurzo dal hrad veľkoryso prestavať v duchu renesancie. V r.1621 vetva Thurzovcov vymrela po meči. Dedičia v ženskej línii si lietavské panstvo rozdelili, no hrad pre nesvornosť a neochotu spolumajiteľov podieľať sa na jeho údržbe začal pustnúť.

Už na konci 17.storočia hrad slúžil väčšinou hospodárskej správe a ako sklad obilia. Preto ho veľmi ľahko obsadilo povstalecké vojsko Františka II. Rákócziho. Na hrade sa povstalci udržali do r.1708 a nakoniec ho bez boja opustili. Hradný inventár z r.1729 už dokumentuje pomaly chátrajúci hrad, pričom po r.1760 bol odtiaľto odvezený aj archív. Hrad následne spustol a jeho vyobrazenie z konca 18.storočia už znázorňuje iba jeho zrúcaninu bez striech. V súčasnosti sa o záchranu hradu stará Združenie na záchranu Lietavského hradu.

Povesti a legendy

Povráva sa...

Na západnej strane oblého brala, na ktorom stojí veža horného hradu, majú byť do skaly vytesané znaky tajomného písma. Pochádzajú vraj z čias, keď tam kňažky prinášali žertvy bohyni Lade. Jej meno sa podľa povesti zachovalo aj v pretvorenom pomenovaní hradu.

Lietavský kňaz

Keď Tatári v 13.storočí zaplavili krajinu ako povodeň, nastali krušné chvíle pre miestnych obyvateľov. Lietavčanov ukrývajúcich sa v kostole tatári vyvliekli na strmé skaly a kto sa nevzdal viery, toho vrhli do priepasti. Keď išli vrhnúť zo skaly starého kňaza, strhla sa búrka a odsúdenec zrazu po páde zmizol a nebolo počuť ani jeho výkrik. Tatári v údese nad zázrakom zobrali nohy na plecia. Kňaza zachyteného ba kríku v strmine však ľudia našli a na tomto zázračnom mieste dal kráľ vystavať hrad na ochranu pred nepriateľom.

Jánošík na Lietave

Na hrade Lietava sa raz zišlo panstvo z troch stolíc, aby sa poradilo, ako zlapať zbojníckeho kapitána Juraja Jánošíka. Najlepší návrh predložil neznámy šľachtic, ktorého nik nepoznal. Spomenul nadchádzajúci jarmok v Žiline, kam Jánošík naisto príde a pandúri ho tam ľahko chytia a poviažu. Všetci hradní páni z okolia chceli vidieť zlapanie najslávnejšieho zbojníka, a tak sa najbližšiu sobotu vybrali do Žiliny. Aké bolo však ich prekvapenie, keď Jánošíka neuvideli, ale naopak, po návrate domov našli všetci vylúpené hrady. Prefíkaný radca bol totiž sám Jánošík preoblečený za neznámeho šľachtica a zatiaľ čo páni na neho čakali v Žiline, za ten čas jeho hôrni chlapci "navštívili" všetky hrady v okolí.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

 • Bajkerteam
 • 04.09.2017 12:18
 • hrad Lietava


Nasa cesta na hrad Lietava bikom: https://www.youtube.com/watch?v=4Z_vY6YKbhE



Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KOLLÁR D.,NEŠPOR J. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : Dajama 2007, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: http://sk.wikipedia.org, archív www.hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Lietava


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu