hrad Uhrovec

Zrúcanina hradu na zalesnenom bralnom kopci Strážovských vrchov, na bočnom hrebeni Nitrických vrchov, neďaleko obce Uhrovské Podhradie

zrúcanina hradu / 591 m


SK | EN


hore

Uhrovské Podhradie, Trenčiansky kraj

N48° 45' 15.57",  E18° 23' 28.14"


Vgroug, Ugroug, Grogh, Vgrog, Vgroch, Wgrowg, Vhurocz, Uhrowecz, Uhrovský hrad, Ugróc

Prístup - hrad Uhrovec

Trasa 1: Na hrad Uhrovec sa dostaneme z Uhrovského Podhradia. Prejdeme obcou až na jej koniec k bývalému kameňolomu, kde je priestranné parkovisko. Odtiaľ pôjdeme peši kúsok ďalej až k informačnej tabuli.

Od informačnej tabule pokračujeme vpravo cez mostík. Ak sa rozhodneme ísť po kratšej ale strmej trase, nesmieme minúť nenápadnú odbočku doľava medzi plotmi popri budove. Táto zelená trasa prechádza celý čas lesom, no treba sa pripraviť sa na neustále, pomerne náročné stúpanie po koreňoch stromov, sem tam s nejakou prekážkou vo forme padnutých stromov. Asi 300m pod hradom sa trasa napája na modrú trasu z doliny a vedie priamo k prístupovému mostu na hrad.

Čas 40 min Profil +276m/-46m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Dlhšia, ale o čosi pohodlnejšia trasa začína tam, kde spomínaná zelená, avšak za mostíkom neodbočíme vľavo popri plotoch, ale pokračujeme neznačenou cestičkou ďalej rovno, až sa pri konci napojíme na modrú trasu vľavo.

Čas 1:00 h Profil +247m/-32m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Diviacka Nová Ves - 7.3 km, Dlžín - 11.7 km, Chalmová - 11.9 km, Zemianske Kostoľany - 12.4 km, Šimonovany - 13.7 km, Bojnický zámok - 14 km, Čereňany - 14.3 km, Žabokreky nad Nitrou - 16.1 km, Veľké Uherce - 16.1 km, Sivý Kameň - 19.7 km

Interiér a exteriér

Hrad trojuholníkového pôdorysu vymedzovala kamenná hradba s troma nárožnými baštami. Jednalo sa o vysokú trojbokú vežu na čele, menšiu hranolovú vežu na juhozápade a na najvyššom mieste stála predpokladaná vežovitá obytná stavba - donjon. Neskôr bola pristavaná neskororománska kaplnka s emporou, ktorá vďaka úplnej zachovalosti patrí k unikátom svojho druhu u nás. V 15.storočí pribudol nový palác pozdľž SV hradby a cisterna na nádvorí. Na konci stredoveku bolo vybudované murované predbránie a až potom došlo k rozšíreniu hradu o rozsiahle predhradie. Prístup do podhradia zabezpečoval most cez priekopu a brána bola chránená oválnou delovou baštou. Počas ďalších renesančných prestavieb hradu došlo k zvýšeniu neskorogotického paláca, dostavali sa obytné trakty, čím sa vytratili vežové dominanty a vznikol výškovo vyrovnaný komplex. Obranyschopnosť hradu zvyšovala obranná pavlač. Hrad bol spoľahlivým útočiskom v časoch tureckého nebezpečenstva, no zničil ho požiar v 18.storočí.

V roku 1995 sa začalo s čistením hradu, neskôr došlo aj k archeologickému výskumu, a postupne od začiatku 21.storočia došlo k zabezpečovaniu statiky a spevňovaniu múrov. Obnovil sa pôvodný vstup do hradu po moste, vyčistila sa cisterna, dostavala a zrekonštruovala sa hospodárska budova, zastrešil sa palác, zrekonštruovala sa zrútená klenba v paláci, portál bránovej budovy a prebehlo mnoho ďalších opráv. Od r.2015 na hrade pôsobí Občianske združenie Hrad Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôsobom a pôvodnými metódami naďalej vykonáva rekonštrukčné práce na hrade.hrad Uhrovec - pôdorys

Pôdorys - hrad Uhrovec


Legenda k pôdorysu:
1 - trojboká obranná veža, 2 - románska kaplnka, 3 - obytné trakty, 4 - predbránie horného hradu, 5 - predhradie, 6 - bašty, 7 - renesančný palác, 8 - objekt hlavnej brány, 9 - pilier prístupového mosta
Zdroj: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku

Fotogaléria

2020

 • hrad Uhrovec-Vstup do hradu
 • hrad Uhrovec-Vstup do hradu
 • hrad Uhrovec-Vstup do hradu
 • hrad Uhrovec-Obnovený prístupový most
 • hrad Uhrovec-Vstup do hradu
 • hrad Uhrovec-Vstup do hradu
 • hrad Uhrovec-Vstupná brána
 • hrad Uhrovec-Obnovená hosp. budova
 • hrad Uhrovec-Obnovená hosp. budova
 • hrad Uhrovec-Obnovená hosp. budova
 • hrad Uhrovec-Obnovená hosp. budova
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Palác
 • hrad Uhrovec-Palác
 • hrad Uhrovec-Palác
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Interiér kaplnky
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt
 • hrad Uhrovec-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Uhrovec-1901 Zdroj: gallery.hungaricana.hu
 • hrad Uhrovec-1915 Zdroj: gallery.hungaricana.hu
 • hrad Uhrovec-1890 Zdroj: hraduhrovec.sk
 • hrad Uhrovec-Počítačová rekonštrukcia Zdroj: zachranmehrady.sk

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Uhrovec

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hrad Uhrovec vznikol pravdepodobne niekedy medzi rokmi 1251 až 1293 a dal ho postaviť trenčiansky župan Báš z rodu Hunt-Poznanovcov. Po jeho smrti hrad a panstvo zdedil jeho syn Peter. V roku 1285 Matúš Čák nátlakom získal hrad od Petra a vymenil ho za niekoľko bezcenných tekovských dedín. Matúš Čák sa však nestal vlastníkom, teda neprebehla štatúcia, ako to bolo zvykom. Stalo sa tak až v roku 1295 v prítomnosti zástupcov Ostrihomskej kapituly. Z tohto roku pochádza aj listina Ostrihomskej kapituly, kde sa hrad prvýkrát spomína. Napriek neskorším sťažnostiam Petrovho syna Mikuláša, si Matúš Čák udržal hradné panstvo Uhrovec až do svojej smrti v roku 1321, kedy hrad prešiel do vlastníctva kráľa Karola Róberta a zostal v kráľovských rukách až do roku 1389. Vtedy ho kráľ Žigmund Luxemburský daroval Stiborovi zo Stiboríc a jeho bratom, ktorým panstvo patrilo až do roku 1434. Po smrti Stibora mladšieho sa hrad vrátil do rúk kráľa Žigmunda, ktorý nerešpektoval Stiborovu poslednú vôľu, aby hrad zdedila jeho dcéra Katarína, a v roku 1435 hrad pridelil svojej manželke Barbore Celjskej.

Nový kráľ Albrecht Habsburský v roku 1439 skonfiškoval Barbore všetky majetky a pridelil ich svojej manželke Alžbete. Okolo roku 1440 Alžbeta odovzdala hrad Pongráczovi zo Sv. Mikuláša, aby podporil nároky na trón jej maloletého syna Ladislava Pohrobka. V roku 1453 mu preto Ladislav V. Pohrobok hrad udelil do dedičnej držby. Pongrácz prepustil hrad svojmu bratovi Jánovi. Pongráczovcom možno pripísať mnohé stavebné aktivity, najmä zvyšovanie obranyschopnosti hradu. V roku 1477 však Matej Korvín hrad odobral dcéram Jána Pongrácza a dal ho do zálohu Fridrichovi Tetauerovi z Tetova. Ten však po čase o hrad prestal javiť záujem a v roku 1483 sa už ako vlastník hradu spomína Ondrej Dánffy z Dobozu, neskôr Ondrej Kolár z Výčapov a od roku 1506 Vavrinec Salczer zo Záblatia.

Počas konfliktu medzi stúpencami uhorských kráľov Ferdinanda I. Habsburského a Jána Zápoľského boli Salczerovci násilím vyhnaní z hradu. Okolo roku 1530 potom Ferdinand I. vojensky obsadil hrad Uhrovec a za zásluhy pri obliehaní hradu prevzali do zálohy hrad traja šľachtici - Peter Silágyi (de Zylagy) zvaný Doktor, jeho príbuzný Michal Silágyi a Žigmund Forgách. Doktor potom získal aj Forgáchovu časť majetkov a pričinil o významnú prestavbu hradu. V rokoch 1533-1546 dobudoval dolný hrad a prístup do hradu popod delovú baštu.

V roku 1547, po Doktorovej smrti bez zanechania potomkov, kráľ Ferdinand I. udelil hrad Františkovi Zayovi z Čemeru, proti čomu však protestovala vdova po Doktorovi Brigita a mnohí šľachtici. Sudca uznal jej nároky a prikázal Františkovi odškodniť ju pomerne vysokou sumou, keďže počas Doktorovho života došlo k rozsiahlej prestavbe. Proti takej vysokej sume sa však ohradil aj František. Brigita sa vydala za Mikuláša Kostku, aby tak zvýšila svoje postavenie, avšak ten namiesto podpory obral Brigitu o majetok, týral ju uzavretú na hrade Lietava a chcel získať Uhrovec pre seba. Po rozhodnutí Ferdinanda I. však v roku 1555 bolo už Uhrovské panstvo bez pochýb v rukách Františka Zaya.

Po smrti Františka (1570) sa hrad a panstvo rozdelilo medzi jeho synov. Potvrdzujú to dve donácie Maximiliána II. z roku 1574 a 1576. Zayovci dobudovali hrad do podoby jednoliateho, výškovo vyrovnaného celku. V 17. storočí, v časoch povstaní a tureckej hrozby, hrad slúžil ako útočisko pre Zayovcov a okolitú šľachtu. Hrad sa vďaka svojej polohe neocitol v centre diania veľkých bojov, dokonca ho nezničili ani turecké vojská pri svojich nájazdoch. K jeho deštrukcií prispeli napokon samotní Zayovci, ktorí život sústredili do pohodlnejšieho kaštieľa v Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a hospodárske objekty. Navyše v druhej polovici 17. storočia vznikli medzi nimi spory o údržbu hradu.

Počas 18. storočia už hrad pomaly strácal svoju obrannú schopnosť a využíval sa ako väznica. Na začiatku 18. storočia vypukol požiar, ktorý zničil dolný hrad. Ešte v roku 1802 dali Zayovci núdzovo opraviť časť striech hradu zničeného vetrom, no v roku 1848 bol hrad podpálený miestnymi povstaleckými oddielmi Hurbanovcov a odvtedy začal pustnúť.

V roku 1995 sa začalo s čistením hradu, neskôr došlo aj k archeologickému výskumu a od začiatku 21. storočia postupne prebiehala obnova hradu. Od roku 2015 na hrade pôsobí OZ hrad Uhrovec, ktoré sa ďalej podieľa na rekonštrukcii hradu.

Povesti a legendy

Smrť hradného pána

Hradnému pánovi zomrela žena a sám vychovával svoju dcéru Luciu. Tá sa raz ako už bola dospelá zahľadela do Tomáša - veliteľa hradnej stráže. Ani Tomášovi nebola Lucia ľahostajná, ale dobre vedel, že otec dievčiny ich vzťahu nikdy nepožehná, lebo si neboli rovní. Raz na poľovačke spolu s hradným pánom prenasledovali poraneného diviaka a Tomáš neodolal pokušeniu. Svojho spoločníka, ktorý stál v ceste jeho šťastia, zastrelil. Smrť na poľovačke všetci považovali za nešťastnú náhodu, len mládenec bol zo dňa na deň nepokojnejší. O niekoľko dní sa vytratil z hradu a neskôr ho našli mŕtveho na mieste, kde zmárnil svojho pána. Lucia hrad predala, ale kam sa podela, to sa nik nedozvedel.

Nebojácna hradná pani

Pod Uhrovcom sa raz na brehoch potoka zjavila záľaha Turkov, ktorí pripravovali útok na hrad. Odvážna hradná pani si však vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajúceho sa v potoku a presným zásahom ho trafila. Číra voda potoka zmútnela tureckou krvou. Turci stŕpli nad účinkom babskej strely a hneď si predstavili, čo sa asi bude diať, keď po nich začnú strieľať muži. Nečakali ani minútu a zutekali tak, že ani na sto koňoch by ich nedohonili. Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul, sa od tých čias za mesačných nocí zjavujú krvavé škvrny.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná. Prebiehajú rekonštrukčné práce.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Kultúrne krásy Slovenska. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, VARGA M., JANURA T., MATEJKA M., BÓNA M., JAŠŠO F., MAJZLANOVÁ D., hrad Uhrovec. OZ hrad Uhrovec WEB: www.obnova.eu, www.hraduhrovec.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Uhrovec


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu