kaštieľ Žiar nad Hronom

Pôvodne opevnený, renesančno-barokový kaštieľ s klasicistickou prestavbou, postavený na základoch staršieho stredovekého objektu, sa nachádza v meste Žiar nad Hronom, na strednom Pohroní v Žiarskej kotline

kaštieľ / 260 m


SK | EN


hore

Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj

N48° 35' 07.02",  E18° 51' 48.52"


Susol, Šušol, Cristur, Kerestúr, Sv. Kríž nad Hronom, Garamszentkereszt, Biskupský kaštieľ

Prístup - kaštieľ Žiar nad Hronom

Kaštieľ sa nachádza priamo v meste Žiar nad Hronom popri hlavnej ceste SNP vedúcej cez mesto. V smere od Ladomerskej Viesky akonáhle prejdeme pod nadjazdom R1, o chvíľu odbočíme vpravo na menšie parkovisko. Odtiaľ je to len kúsok peši ku kaštieľu a k parku Štefana Moyzesa.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Šášov - 2.8 km, Hliník nad Hronom - 7.6 km, Revište - 12.6 km, Kremnica - 14 km, Starý zámok - 14.1 km, Nový zámok - 14.6 km, Žarnovica - 15.5 km, Pustý hrad - 18.3 km, Zvolenský hrad - 19.5 km, Dobrá Niva - 19.9 km, Sivý Kameň - 19.9 km

Interiér a exteriér

Kaštieľ je bloková poschodová budova s prevýšenými vežami, s pôdorysom tvaru U s arkádovou chodbou na nádvorí. Nad niekdajšou priekopou opevnenia vedie premostenie cez portál do klenutého vestibulu. Na fasádach na poschodí sa zachovalo barokové členenie okien a lizénové rámovanie na vežiach. Z romantických úprav je charakteristické ukončenie veží oblúčikovým vlysom a pseudogotickým cimburím. V polovici 17.storočia bol kaštieľ opevnený. V rokoch 1782-94 bol reštaurovaný. Podstatnejšie zmeny sa však realizovali v rokoch 1850-69 nadstavbou, ktorá nezmenila základný charakter poschodovej budovy.

Od r.2018 je vlastníkom kaštieľa mesto. Sú v ňom reprezentačné priestory, pamätná izba Š. Moyzesa a mesto chystá ďalšie expozície ako aj sprístupnenie verejnosti.

Fotogaléria

2021

 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Zdroj: dka.oszk.hu
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-Zdroj: www.najkrajsikraj.sk
 • kaštieľ Žiar nad Hronom-1872 Zdroj: http://kastielzh.szm.com

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - kaštieľ Žiar nad Hronom

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Už niekoľko storočí pred súčasným kaštieľom tu stáli objekty slúžiace Ostrihomskému arcibiskupstvu. Nachádzal sa tu aj letohrádok arcibiskupa, o ktorom sa hovorí aj ako o kaštieli. V roku 1456 tu sídlila husitská posádka.

V roku 1605, počas povstania Štefana Bocskaya, jeho vojská na čele s Františkom Rédym obsadili Svätý Kríž a spustošili aj pôvodný kaštieľ. Spomína sa to v správe kráľovských komisárov z r. 1607. Po skončení tzv. päťnásťročnej Habsburgsko-osmanskej vojny (1593-1608) sa začalo aj s renováciou kaštieľa, ktoré na vlastné náklady realizoval ostrihomský arcibiskup František Forgách, ktorý tu v r. 1615 náhle zomrel.

V roku 1619 vypuklo Bethlenovo povstanie. Vojská Gabriela Bethlena sa dostali aj do Svätého Kríža, kde sa utáborili až do r. 1621. Vojnové pomery trvali až do r. 1626, keď sa po odchode nemeckých žoldnierov, ktorých sem poslal cisár proti Bethlenovi, život začal vracať do normálnych koľají.

Súčasný kaštieľ dal v roku 1631 postaviť ostrihomský arcibiskup kardinál Peter Pázmány. Kaštieľ patril v rokoch 1631-1776 ostrihomskej arcidiecéze.

V roku 1644 došlo k povstaniu Juraja I. Rákócziho a turecké nebezpečenstvo stále číhalo na Svätý Kríž a jeho okolie, preto dal arcibiskup Juraj Lippay kaštieľ opevniť dvoma baštami. Kaštieľ sa stal významnou pevnosťou a v roku 1647 odolal tureckej výprave.

K ďalším vojnovým udalostiam došlo v r. 1664, počas Rakúsko-tureckej vojny, keď cisárske vojsko pod velením generála Ľudovíta de Sauchesa, porazilo Turkov pri Žarnovici. Kaštieľ slúžil ako poľný lazaret.

Svätý Kríž nebol ušetrený ani od povstania Imricha Thökölyho v roku 1678, keď vydrancovali mestečko. Ešte k väčšej pohrome došlo v r. 1684, keď Thökölyho vojská opäť vyplienili Svätý Kríž a spustošili aj arcibiskupský kaštieľ, ktorý zostal po určitú dobu opustený. Vojnové útrapy prestali až po porážke Thökölyho a jeho osmanských spojencov.

V ďalších rokoch začalo mestečko prosperovať a kaštieľ získal pôvodný vzhľad. Pokojné časy však netrvali dlho. V roku 1703 vojská Františka II. Rákócziho obsadili Svätý Kríž a rozprášili cisárske vojská. Rákócziho posádka sa tu usadila až do druhej polovice r. 1706, kedy cisárske vojská generála Stahremberga po obliehaní mestečka a krutej bitke porazili Rákócziho a obsadili Svätý Kríž. V auguste roku 1708 sa v kaštieli ubytoval vrchný veliteľ cisárskych vojsk gen. Siegbert Heister. Boje s Rákóczim mali za následok takmer vyľudnenie Svätého Kríža.

13.marca 1776 Pápež Piux VI. rozdelil ostrihomskú arcidiecézu na tri nové biskupstvá – Banskobystrickú, Spišskú a Rožňavskú rímskokatolícku diecézu. Kaštieľ tak prešiel do majetku Banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy. Do kaštieľa sa nasťahoval prvý banskobystrický biskup František Berchtoldt, ktorý sem presťahoval svoju rezidenciu z Banskej Bystrice.

V priebehu rokov 1782 až 1794 sa vykonali v kaštieli opravy a rekonštrukčné práce. Do tohto obdobia spadá aj úprava arkádneho nádvoria a pravdepodobne aj zasadenie platana, ktorý tam rastie dodnes. V r. 1780 bývala v kaštieli rodina úradníka, kľúčiara, záhradníka, hájnika, zlatníka, dve rodiny panských drábov. Banskobystrický biskup František Berchtoldt zomrel v kaštieli v roku 1793. Jeho nástupcom sa stal Gabriel Zerdahélyi, ktorý sa často zdržiaval v kaštieli v spojitosti so stavbou svätokrížskeho kostola a založil v kaštieli diecéznu knižnicu v r. 1805. Zomrel v roku 1813.

Od roku 1851 v kaštieli žil, pôsobil a dňa 5.7.1869 aj umrel banskobistrický biskup Štefan Moyzes. Ako rezidencia biskupa slúžil kaštieľ viac ako 150 rokov. V roku 1939 došlo k požiaru na povale kaštieľa. V roku 1941 sa sídlo biskupa presunulo späť do Banskej Bystrice a kaštieľ ako dar získali Saleziáni. Tí tu mali zriadenú Vysokú školu bohosloveckú, no v roku 1950 sa stala majetkom štátu.

V čase SNP v budove sídlil Štáb 1. Štefánikovej partizánskej brigády. V rokoch 1960-67 patrila Okresnému národnému výboru v Žiari nad Hronom. Od roku 1967 až do roku 2005 tu sídlila Stredná odborná škola ekonomiky a služieb, Stredná ekonomická škola – od roku 1991 premenovaná na Obchodnú akadémiu. V rokoch 2005 - 2018 v ňom sídlila Súkromná obchodná akadémia.

Od roku 2018 je kaštieľ majetkom mesta.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Kaštieľ slúži mestu, pripravuje sa aj otvorenie pre verejnosť.
Viac informácií


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990 WEB: kastielzh.szm.com, www.zahoramizadolami.sk, www.ziar.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

kaštieľ Žiar nad Hronom


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu