Rudno nad Hronom

Nepatrné nadzemné zvyšky múrov hrádku na návrší s názvom Hrádok (Ivankov vrch, Ivankovo), nad obcou Rudno nad Hronom, v okrajovej polohe Štiavnických vrchov nad dolinou Rudnianskeho potoka

zrúcanina hradu / 416 m


SK | EN


hore

Rudno nad Hronom, Banskobystrický kraj

N48° 25' 18.19",  E18° 41' 42.78"


Barsrudnó, Tekovské Rudno, Ruda, Garamrudnó

Prístup - Rudno nad Hronom

Trasa 1: Po vstupe do obce Rudno nad Hronom prejdeme mostom ponad rieku Hron a pokračujeme stále rovno. Čoskoro prídeme ku kostolu a Obecnému úradu na pravej strane. Pokračujeme stále rovno po úzkej asfaltke, až prídeme k malému mostíku na pravej strane nad Rudnianskym potokom. Práve kúsok pred ním je menšia trávnatá plocha na pravej strane cesty, kde môžeme auto odstaviť. Ak však chcete parkovať pohodlnejšie, môžete zaparkovať pri spomínanom Obecnom úrade na začiatku obce. V tom prípade ale musíte celý kus cesty k mostíku absolvovať peši.

Prístup na hrad totiž začína takmer oproti mostíku. Vrátime sa pár metrov späť a pomedzi domy sa miernym stúpaním dostaneme na lúku. Vedie tadiaľ červená TZT - Rudná Magistrála, ktorá nás dovedie po lúke až po vstup do lesa, kde sa nachádza lavička. Tu sa červená trasa odkláňa doprava a obchádza hradný vrch, no značenie sa stráca, je potrebné ísť intuitívne okolo kopca, potom na rázcestí vľavo, neskôr 180 stupňovou otočkou naspäť na hradný kopec.

Čas 50 min Profil +185m/-16m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Východiskovým bodom tejto trasy je rovnaký bod ako v trase č.1, pôjdeme teda cez lúku až k vstupu do lesa, kde sa červená trasa odkláňa. Najkratšou, ale i najnáročnejšou trasou je cesta priamo hore cez les. Cesta nie je nijako značená, no nedá sa zablúdiť, pôjdeme strmo neustále rovno až na hradný kopec. Tento výstup odporúčame len zdatným turistom, keďže je potrebné zdolať značné prevýšenie na krátkom úseku (cca. 500m), no výstup netrvá dlho. Onedlho prídeme k valom a zvyškom múru na hradnom vrchu.

Čas 25 min Profil +172m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Breznický hrad - 6.9 km, Žarnovica - 7.1 km, Pukanec - 8 km, Nová Baňa - 10.2 km, Revište - 11.3 km, Hronský Beňadik - 13.3 km, Živánska veža - 13.9 km, Sitno - 14.3 km, Hliník nad Hronom - 14.9 km, Starý zámok - 15 km, Nový zámok - 15.3 km

Interiér a exteriér

Elipsovitý areál hradu bol ohraničený zemným valom, ktorý bol spevnený kameňmi. Pozdĺžne jadro hradu umiestnené centrálne vymedzovala kamenná hradba. Na východnej časti dominovala hranolová veža s rozmermi 9.8m x 9.8m, ktorá chránila vstupnú bránu. Na západnej časti jadra bol priečne situovaný palác obdĺžnikového pôdorysu. Priestor pozdĺžneho nádvoria dopĺňala cisterna. Predpokladá sa, že ďalšia cisterna bola aj v menšom priestore za palácom. V severnom svahu je ešte rozoznateľný pozostatok prístupovej cesty k hradu.

Archeologický výskum v rokoch 1985-86 priniesol rôzne nálezy, ktoré datujú život na hrádku do 13. storočia. V súčasnosti sa zachovali nepatrné zvyšky obrannej veže a paláca a zemný val s priekopou.Rudno nad Hronom - pôdorys

Pôdorys - Rudno nad Hronom


Legenda k pôdorysu:
Zdroj: NEŠPOR J., Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny Stredného Slovenska

Fotogaléria

2021

 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt
 • Rudno nad Hronom-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Rudno nad Hronom-Predpokladaná poloha hradu (autor: Peter Gutek, zdroj: NEŠPOR J., Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny Stredného Slovenska)

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - Rudno nad Hronom

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Menší opevnený hrad bol vybudovaný niekedy v 12.-13. storočí. Takmer určite išlo o strážny hrad, ktorý kontroloval cestu z Pohronia do Pukanca a Krupiny. O tomto hrádku sa nezachovali žiadne písomné zmienky. Informácie o hrade pochádzajú viacmenej z archeologického výskumu A. Ruttkaya z rokov 1985-86. Práve tento výskum priniesol poznatky o vzniku a dispozícii opevneného sídla. Získaný archeologický materiál nevybočuje z 13. storočia, čo umožňuje rámcovo určiť nielen obdobie jeho vzniku, ale zároveň aj poukázať na krátky čas jeho existencie.

Hrad dali postaviť pravdepodobne šľachtici z Kalnej, ktorí v roku 1283 boli aj vlastníkmi Rudna. V tomto roku sa spomína majetok Rudno prvýkrát ako possessio Ruda, avšak o hrade v listine nie je žiadna zmienka, čo by mohlo poukazovať na jeho zánik ešte pred týmto rokom.

Hrad mal tvar elipsy a jeho vonkajšiu fortifikáciu tvoril zemný val spevnený kameňmi. Samotné jadro hradu sa skladalo z hranolovej obrannej veže a obytného paláca v chránenej polohe. V areáli hradu sa nachádzali aj dve cisterny na zachytávanie dažďovej vody.

Hoci sa v roku 1934 históriou hradu zaoberal učiteľ Ján Bornemisza (Bojmír), prvý odbornejší výskum vykonal až archeológ A. Habovštiak v roku 1964. Súvislý zisťovací archeologický výskum však prebehol až v r. 1985-86 pod vedením A. Ruttkaya a neskôr bol výskum doplnený v rokoch 1998-99 výskumom Guteka, Matejku a ďalších. Archeologické nálezy keramiky, kostených či kovových predmetov potvrdzujú existenciu hrádku do 13. storočia.

Zaujímavosťou je, že hoci na stavbu hradu bol použitý andezit, nikde v bližšom okolí sa andezitový lom nenachádza. Materiál bol ručne vynášaný na vrchol hradného kopca a aj dnes ho zostalo na mieste hradu značné množstvo.

V súčasnosti sú viditeľné nepatrné zvyšky obrannej veže a paláca a zemný val s priekopou.

Povesti a legendy

Povráva sa

Na Rudnianskom panstve najviac vynášala ťažba rudy. Preto sa urodzenému spenila žlč, keď práca zastala. Na dvoch tĺkoch stupy, ktoré rozbíjali vydolovaný nerast, sa odlomili hlavy. Každý vedel, že už dlho nevydržia, ale pre samý zhon ich nebolo kedy opraviť. Teraz zvalili vinu na Paľa a na Joža, lebo sa im vraj nechcelo robiť a zariadenie poškodili naschvál. Obidvoch zatvorili na hrade do temnice, že ich pre tú prevelikú škodu budú ráno vešať. Darmo Melanka orodovala u veľkomožného za nevinného brata a jeho kamaráta, ktorého nosila v srdci. Prosíkala, sľubovala, padala pred ním na kolená. Jej prosby boli však akoby hrach na stenu hádzal. Vtedy sa nešťastné dievča podobralo zúfalému činu. Melanka stupy, mlyn i baňu podpálila. Čo malo ruky, nohy, bežalo hasiť oheň, zatiaľ čo podpaľačka nebadane vkĺzla do prázdneho hradu. Oslobodila väzňou a všetci traja sa stratili v hore. Baňa vyhorela, panstvo sa odsťahovalo, hrad spustol. Ostalo len nástojčivé búchanie Melanky na žalárne dvere, ktoré sa vraj vo výročný deň ozýva na hrade podnes.

Ivankov vrch

Traduje sa, že vrch, na ktorom sa hrad kedysi týčil, dostal meno podľa vojaka Ivanka, ktorý tu skamenel, keď ho zabudli vymeniť na stráži.

Užitočné informácie

Nepatrné zvyšky múrov sú voľne prístupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, NEŠPOR J., Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny Stredného Slovenska. Bratislava : Gu100 2006 WEB: pohronskehrady.sk, regiongron.sk, nobaok.blogspot.com, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Rudno nad Hronom


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu