hrad Revište

Zrúcanina hradu na strmom andezitovom kopci, vo východnej okrajovej polohe pohoria Vtáčnik, situovaná nad Žiarskou kotlinou v obci Revištské Podzámčie

zrúcanina hradu / 287 m


SK | EN


hore

Revištské Podzámčie, Banskobystrický kraj

N48° 31' 17.35",  E18° 43' 21.74"


Reuisce, Reuise, Ryuche, Revistye, Reuisthye

Prístup - hrad Revište

Trasa 1: Prístup na hrad Revište je po vybudovaní náučného chodníka príjemný a nenáročný, s miernym stúpaním cez les. Východiskovým bodom je obec Revištské Podzámčie, kde sa dostaneme k reštaurácii Pod Hradom. Odtiaľto rovno po úzkej asfaltovej cestičke asi 800m k parkovisku. Cesta je naozaj veľmi úzka, takže s autom treba byť opatrný, v prípade, že pôjde oproti iné vozidlo, je problematické sa navzájom vyhnúť. Priamo na parkovisku začína náučný chodník - Majitelia hradu Revište (žltá trasa), pozostávajúci z 8 tabúľ. Nedajte sa zmiasť polohou hradu, ktorý sa z tohto pohľadu zdá byť na opačnej strane.

Čas 15 min Profil +38m/-36m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Ak ste zdatný turista a uprednostňujete krkolomné, no kratšie trasy, tak pôvodný výstup na hrad začína asi 200m od spomínanej reštaurácie v obci. Zaparkujeme pri reštaurácii a pár metrov sa prejdeme po úzkej asfaltovej ceste ako v trase č.1, a v mieste, kde končí zábradlie, odbočíme vpravo a strmším výstupom cez les sa dostaneme až k hradnej bráne.

Čas 15 min Profil +76m/-6m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Žarnovica - 4.2 km, Hliník nad Hronom - 5 km, Rudno - 11.3 km, Žiar nad Hronom - 12.6 km, Starý zámok - 14.2 km, Šášov - 14.5 km, Nový zámok - 14.7 km, Nová Baňa - 16.2 km, Živánska veža - 16.3 km, Breznický hrad - 17.4 km, Sitno - 18 km, Pukanec - 18.8 km, Sivý Kameň - 19.3 km

Interiér a exteriér

Podobu a dispozíciu hradného komplexu určoval úzky skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste z obranných dôvodov prerušili mohutnou šijovou priekopou. Nad ňou bola situovaná hranolová obytná veža. Z juhu sa na vežu napájal hradbový múr vymedzujúci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od začiatku bola súčasťou nádvoria cisterna, ktorá sa zachovala dodnes.

Na konci 19.storočia sa zrútilo západné priečelie paláca s arkierom a postupne zanikli aj ďalšie murivá nezabezpečenej zrúcaniny. K posledným úbytkom hradu z r.2003 patrí samovoľná deštrukcia časti hradby predhradia. V r.2012 bol vybudovaný náučný chodník, ktorý výrazne zjednodušil prístup k hradu.hrad Revište - pôdorys

Pôdorys - hrad Revište


Legenda k pôdorysu:
1 - horný hrad, 2 - hranolová veža, 3 - obytné a prevádzkové objekty, 4 - valcová bašta, 5 - renesančné predhradie, 6 - vstupná brána

Fotogaléria

2016

 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Rekonštrukcia hranolovej veže
 • hrad Revište-Rekonštrukcia hranolovej veže
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Valcová bašta
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Vstupná brána
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt
 • hrad Revište-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Revište-1915
 • hrad Revište-história
 • hrad Revište-história
 • hrad Revište-kresba

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Revište-Mária Víziková 2021
 • hrad Revište-Mária Víziková 2021
 • hrad Revište-Mária Víziková 2021

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Revište

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Územie Revištka (Terra Ryvchke) s rovnomenným potokom sa v písomných prameňoch objavuje od r.1228, keď sa dostalo do rúk župana Leustacha so súhlasom panovníka Ondreja II. Rok vzniku hradu sa v mnohých zdrojoch pravdepodobne nesprávne uvádza ako 1265. Hoci sa tento rok skutočne v niektorých listinách spomína, tieto listiny boli vydané na území dnešného Chorvátska, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou sa jednalo o rovnomenný hrad v Chorvátsku. Smerodatný je aj výsledok dendrochronolickej analýzy archeológov, podľa ktorej najstaršie murivo pochádza až zo začiatku 14. storočia. Preto existuje domnienka, že hrad mohol dať postaviť Matúš Čák alebo jeden z jeho familiárov na obranu prístupu do jeho domény z východu.

Prvou dôveryhodnou zmienkou o hrade je listina až z roku 1331, v ktorej sa uvádza "Comes Michael vicecastellanus Joanis de Reuise", teda vicekastelán Revišťa. V prvej polovici 14. storočia hrad a panstvo vlastnila rodina Komoróczyovcov. V písomnom dokumente kráľa Ľudovíta I. z roku 1352 je uvedené, že kráľ daroval majetky v údolí Hrona majstrovi Vesezosovi, ako odmenu za sťatie kráľovho protivníka. Po smrti Ľudovíta I. v roku 1388 bol hrad vo vlastníctve kráľovnej Márie, ktorá ho darovala aj so Žarnovicou magistrovi Frankovi. V r.1391 daroval kráľ Žigmund Luxemburský hrad Ladislavovi Sáróimu [zo Šároviec], predkovi rodu Levickovcov. V roku 1414 dal Sáróiho syn panstvo do zálohy Petrovi Csehovi. Revištské panstvo sa onedlho opätovne stalo majetkom kráľovnej, avšak od roku 1427 už bolo vo vlastníctve Petra Cseha, ktorý ho vlastnil do roku 1442, kedy uzatvoril spojenectvo s rodinou Országhovcov z Gúty [Kolárovo], čo sa týkalo aj hradu Revište.

V štyridsiatich rokoch 15.storočia hrad na niekoľko rokov obsadila posádka Jána Jiskru z Brandýsa a následne až do roku 1479 často menil majiteľov. Panstvo prešlo znovu do vlastníctva kráľa a keď kráľ Matej Korvín chcel späť získať zálohovaný hrad Šášov od Jána Kolára za 6 tisíc zlatých, dal mu len tisíc a za ďalších 5 tisíc mu dal do zálohy hrad Revište, ktorý predtým kúpil od Jiskru. O rok neskôr sa novým vlastníkom hradu stal ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz. Panstvo sa vrátilo do vlastníctva kráľa, ktorý ho poslednýkrát daroval V r.1479 jágerskému biskupovi Urbanovi z Veľkej Lúče, ktorého príbuzní a potomkovia s prímením Dóczy hrad potom vlastnili takmer dve storočia. Celé meno Dóczy de Nagy Lucse začali používať až v 16. storočí. Po smrti Urbana, v r.1492, sa revištské panstvo dostalo do vlastníctva jeho bratov a po roku 1500 patrilo ich synom Ladislavovi a Františkovi. Dóczyovci, ako majitelia troch panstiev v okolí banských miest, sa stali nebezpečnými feudálmi pre celú banskú oblasť. Často nerešpektovali ani výzvy a nariadenia panovníka. Posledný hradný pán na Revišti z rodu Dóczyovcov, Žigmund, bol sťatý Turkami po dobytí Žarnovice, dňa 4. augusta 1647. Jeho ženu Eufrozínu odvliekli do Carihradu, ako otrokyňu sultána. V tom istom roku zomrel aj Ladislav Dóczy a v roku 1648 Melchior, obaja na Šášovskom hrade. Nimi vymrela mužská vetva rodiny Dóczyovcov.

Od roku 1662 prešlo revištské panstvo do správy hlavného komorno-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Počas povstania Imricha Tökölyho sídlila na Revišti posádka nemeckých žoldnierov v cisárskych službách. Zle platení žoldnieri vydali roku 1677 hrad bez boja Tökölyho vojakom, ktorí ho vyplienili a vypálili. Hrad dala banskoštiavnická komora opraviť a slúžil ešte do roku 1792 ako ubytovňa pre úradníkov banskej komory. V tomto roku vyhorel od úderu blesku. Od tej doby chátra.

Od r.1918 prešli lesné majetky vrátane pozemku pod hradom do správy Lesov Slovenskej Republiky a od r.2011 sa o záchranu hradu snaží Združenie na záchranu hradu Revište.

Povesti a legendy

Povráva sa

Ani úmorné suchá, ani ničivé povodne nenarobili toľko škôd ako rabujúci Turci. Iba revištský hradný pán im vedel v plienení zabrániť. Zvesť o jeho junáckych činoch sa poniesla do uší pašovej dcéry a ona zahorela za hrdinom spaľujúcou túžbou. Nepozorovane ušla z tureckého tábora na Revište. Keď sa to otec dozvedel, veľmi sa rozčertil. Toho kto mu dieťa odvábil, vyzval na neľútostný súboj. Zatiaľ, čo hradný pán čítal pašov list, posol mu z veľkej horlivosti potajomky nasypal do čaše vína jed. Na druhý deň docválal paša na spenenom koni pod hrad, kde ho už čakal rytier v plnej zbroji. Turek sa vyrútil proti nemu. Stačil hrozný sek jatagánom a protivník padol k zemi. Len čo sa paša pozrel pod prilbicu skoleného soka, zakrútil sa ním svet. Na trávniku po špľachotavom Hrone ležala jeho bezduchá dcéra.

Užitočné informácie

Zrúcanina je verejnosti voľne prístupná. Na zrúcanine prebieha rekonštrukcia


Komentáre k objektu

 • Revišťan
 • 10.09.2017 07:07
 • hrad Revište


https://m.facebook.com/hradreviste/?ref=m_notif&notif_t=notify_me_page


 • DOCI JAN
 • 15.10.2016 22:44
 • hrad Revište


Pridem sa osobne informovat.Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, NEŠPOR J., Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny Stredného Slovenska. Bratislava : Gu100 2006, WEB: www.hradreviste.sk, sk.wikipedia.org, www.slovenskaroute66.sk, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Revište


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu